Zmena rozloženia klávesnice na obrazovke

Klávesnica na obrazovke je virtuálna klávesnica na obrazovke počítača, ktorá umožňuje používateľom zadávať údaje pomocou ukazovacieho zariadenia alebo pákového ovládača. Môžete nastaviť rozloženie, zarovnanie alebo počet klávesov, ktoré sa zobrazujú na klávesnici na obrazovke. Pozrite sa, ako na to:

Zobraziť všetko

Výber rozloženia klávesnice pomocou myši

 • Otvorte okno Klávesnica na obrazovke, kliknite na ponuku Klávesnica a potom vyberte požadované možnosti rozloženia.

Výber rozloženia klávesnice pomocou klávesnice

 1. Otvorte okno Klávesnica na obrazovke a stlačením klávesov Alt+K otvorte ponuku Klávesnica.

 2. Na nastavenie klávesnice na obrazovke môžete použiť nasledujúce možnosti:

  • Stlačením klávesu R vyberiete možnosť Rozšírená klávesnica.

  • Stlačením klávesu T vyberiete možnosť Štandardná klávesnica.

  • Stlačením klávesu O vyberiete možnosť Bežné rozmiestnenie.

  • Stlačením klávesu B vyberiete možnosť Rozmiestnenie do blokov.

  • Stlačením klávesu 1 vyberiete možnosť 101 klávesov.

  • Stlačením klávesu 2 vyberiete možnosť 102 klávesov.

  • Stlačením klávesu 6 vyberiete možnosť 106 klávesov.