Zmena rozlíšenia obrazovky

Uľahčite si čítanie dokumentov úpravou rozlíšenia obrazovky monitora (ak monitor podporuje viacero možností rozlíšenia obrazovky). Znížením rozlíšenia obrazovky sa položky zobrazujú ako väčšie. Môžete tiež nastaviť vyšší počet pixlov, aby sa položky zmenšili, čo vám umožňuje zobraziť ďalšie informácie na obrazovke.

Zobraziť všetko

Zmena rozlíšenia obrazovky pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na ikonu Obrazovka otvorte dialógové okno Obrazovka – vlastnosti. Kliknutím na kartu Nastavenie zobrazte časť okna Rozlíšenie obrazovky. Posúvaním jazdca doprava alebo doľava vyberte hodnotu rozlíšenia obrazovky. Kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zmena rozlíšenia obrazovky pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Obrazovka a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti stláčaním klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Nastavenie. Stlačením klávesov Alt+A prejdite do časti okna Rozlíšenie obrazovky. Stláčaním klávesu so šípkou doprava alebo klávesu so šípkou doľava vyberte hodnotu rozlíšenia obrazovky a potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.