Zobrazenie panela Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je prispôsobiteľný panel s nástrojmi, ktorý vám umožňuje spúšťať obľúbené programy jediným kliknutím. Tu je postup, ako môžete zobraziť panel Rýchle spustenie:

Zobraziť všetko

Zobrazenie panela s nástrojmi pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart. Kliknite na kartu Panel úloh a potom začiarknite políčko Zobraziť panel Rýchle spustenie.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zobrazenie panela s nástrojmi pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Panel úloh a ponuka Štart a potom stlačte kláves Enter.

  3. Na karte Panel úloh v dialógovom okne Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart stlačením klávesu R začiarknite políčko Zobraziť panel Rýchle spustenie. Potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.