Inštalácia adaptéra bezdrôtovej siete

Väčšina počítačov obsahuje vstavané súčasti na pripojenie k bezdrôtovej sieti. Ak počítač neobsahuje adaptér bezdrôtovej siete, môžete ho do počítača nainštalovať. Typ adaptéra, ktorý môžete nainštalovať, závisí od počítača a od úrovne vašej používateľskej zručnosti.

Ako zistiť, či máte adaptér bezdrôtovej siete

Pred použitím počítača skontrolujte, či sa v ňom nachádza adaptér bezdrôtovej siete.

Ako zistiť, či už máte adaptér bezdrôtovej siete

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.

 3. V časti alebo vyberte ikonu ovládacieho panela kliknite na položku Sieťové pripojenia.

 4. Systém Microsoft Windows XP zobrazí sieťové adaptéry v počítači. Adaptéry bezdrôtovej siete sú označené ako Pripojenie bezdrôtovej siete. Ak je adaptér označený červeným písmenom X, znamená to, že je odpojený. Ak je okno Sieťové pripojenia prázdne, v počítači sa ešte nenachádza žiadny adaptér káblovej ani bezdrôtovej siete.

Ak už máte adaptér bezdrôtovej siete, môžete nastaviť bezdrôtovú sieť.

Tip

 • Ak prenosný počítač obsahuje vstavaný adaptér bezdrôtovej siete, ale tento adaptér pravdepodobne nie je zapnutý alebo nepracuje, skontrolujte zadnú, prednú a bočné strany počítača, či sa na nich nenachádza vypínač adaptéra bezdrôtovej siete. Mnohé prenosné počítače obsahujú vypínač, ktorý vám umožňuje vypnúť adaptér a znížiť tak spotrebu energie pri napájaní z batérie.

Inštalácia adaptéra USB bezdrôtovej siete

Pridanie adaptéra USB bezdrôtovej siete predstavuje ten najjednoduchší spôsob inštalácie adaptéra.

Inštalácia adaptéra USB bezdrôtovej siete

 1. Pred nákupom adaptéra USB bezdrôtovej siete vyhľadajte dostupný port USB na počítači.

  Poznámka

  • Ak potrebujete posunúť počítač, aby ste mohli získať prístup k portom USB, mali by ste vypnúť systém Windows, aby ste predišli poškodeniu počítača. Ak máte jednoduchý prístup k portu USB, nie je potrebné vypnúť počítač.

  Ak nemáte k dispozícii voľný port USB, môžete pridať ďalšie porty pripojením rozbočovača USB alebo nainštalovať interný adaptér.

 2. Kúpte si adaptér USB bezdrôtovej siete.

 3. Ak ste museli vypnúť počítač, aby ste získali prístup k portu USB, teraz ho už môžete zapnúť. Vložte disk CD, ktorý sa dodáva s adaptérom, do počítača a nainštalujte potrebný softvér podľa pokynov výrobcu. Ak sa adaptér nedodáva s diskom CD, prejdite na ďalší krok.

 4. Pripojte adaptér USB do voľného portu USB na počítači.

 5. Systém Windows takmer ihneď automaticky zistí a nainštaluje nový hardvér a po dokončení inštalácie zobrazí oznámenie.

 6. Ak inštalujete adaptér bezdrôtovej siete so samostatnou anténou, umiestnite anténu na miesto, kde môžete nerušene prijímať signál bezdrôtovej siete. Silnejší signál (a rýchlejšie sieťové pripojenie) zvyčajne získate, ak anténu neumiestnite v blízkosti steny ani na mieste, kde je blokovaná monitorom alebo počítačom.

Teraz môžete nastaviť bezdrôtovú sieť.

Inštalácia adaptéra bezdrôtovej siete typu CF alebo CardBus

Zásuvka na kartu CardBus alebo kartu CF je súčasťou mnohých prenosných počítačov (obe karty sú v podstate rovnaké, iba karta CF je o niečo novšia a menšia). Karty CardBus a CF sú praktickejšie pre prenosné počítače a jednoduchšie sa s nimi cestuje než so sieťovými adaptérmi USB, pretože kartu bez problémov zasuniete do zásuvky na bočnej strane počítača.

Inštalácia adaptéra bezdrôtovej siete typu CF alebo CardBus

 1. Kúpte si adaptér bezdrôtovej siete typu CardBus alebo CF.

 2. Vložte disk CD, ktorý sa dodáva s adaptérom, do počítača a nainštalujte potrebný softvér podľa pokynov výrobcu. Ak sa adaptér nedodáva s diskom CD, prejdite na ďalší krok.

 3. Vložte sieťový adaptér do zásuvky v počítači.

 4. Systém Windows takmer ihneď automaticky zistí a nainštaluje nový hardvér a po dokončení inštalácie zobrazí oznámenie.

Teraz môžete nastaviť bezdrôtovú sieť.

Inštalácia interného adaptéra bezdrôtovej siete

Inštalácia interných sieťových adaptérov môže byť zložitejšia než inštalácia sieťových adaptérov USB, pretože sa vkladajú do počítača. Okrem toho sa môžu inštalovať iba do stolných počítačov, v ktorých je k dispozícii miesto (ktoré sa zvyčajne označuje ako zásuvka) na ich inštaláciu. Ak neviete, či zvládnete všetky kroky, ktoré je potrebné vykonať po otvorení počítača, môžete o inštaláciu hardvéru požiadať technika.

Inštalácia interného adaptéra bezdrôtovej siete

 1. Ak v počítači je k dispozícii voľná zásuvka, kúpte si interný adaptér bezdrôtovej siete.

 2. Vložte disk CD, ktorý sa dodáva s adaptérom, do počítača a nainštalujte potrebný softvér podľa pokynov výrobcu. Ak sa adaptér nedodáva s diskom CD, prejdite na ďalší krok.

 3. V ponuke Štart kliknite na položku Vypnúť počítač a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

 4. Po vypnutí počítača si poznačte, ku ktorým konektorom na zadnej strane počítača sú pripojené jednotlivé káble. Môžete to jednoducho urobiť tak, že na každý kábel prilepíte malý štítok s číslom alebo písmenom a potom prilepíte štítok s tým istým označením aj k miestu na počítači, ku ktorému bol kábel pripojený. Potom odpojte všetky káble od počítača.

 5. Položte počítač na stôl alebo na inú rovnú plochu. Otvorte počítač podľa pokynov výrobcu. V závislosti od typu skrinky je možné, že bude potrebné odstrániť skrutky na zadnej strane počítača. Na rozdiel od hodiniek alebo televízorov väčšina výrobcov navrhuje počítače tak, aby ich používatelia mohli otvoriť.

 6. Zásuvky sa nachádzajú na zadnej strane počítača, zvyčajne v dolnej časti skrinky. Vyhľadajte prázdnu zásuvku, ktorá je vyhovujúca pre kartu. V prípade potreby odstráňte malý kovový panel, ktorý kryje otvor pre zásuvku, a odložte si príslušnú skrutku.

 7. Odpojte anténu od sieťového adaptéra.

 8. Dotknite sa kovovej časti skrinky počítača, aby sa uvoľnil elektrostatický náboj, ktorým môžete byť nabití. Potom opatrne vložte sieťový adaptér do otvorenej zásuvky. Pri vkladaní kartou jemne kývajte z jednej strany na druhú, kým karta pevne nezapadne do zásuvky.

 9. Zaskrutkujte skrutku, ktorú ste odstránili v kroku č. 6 a ktorá udržiava kartu na jej mieste.

 10. Pripojte anténu k sieťovému adaptéru.

 11. Zatvorte skrinku počítača.

 12. Znova pripojte všetky káble k počítaču, zapnite počítač a prihláste sa do systému Windows. Systém Windows takmer ihneď automaticky zistí a nainštaluje nový hardvér a po dokončení inštalácie zobrazí oznámenie.

Teraz môžete nastaviť bezdrôtovú sieť.