Správa sieťových pripojení

Nastavenie sieťových pripojení v systéme Microsoft Windows XP určuje, ako sa počítač pripojí k sieti. Ak používate prenosný počítač, sieťové pripojenia môže byť potrebné meniť tak, aby sa prispôsobili rôznym prostrediam. Zmena nastavenia siete môže byť potrebná aj v prípade, ak pridáte sieťový adaptér alebo zmeníte poskytovateľov internetových služieb.

Správa sieťových pripojení

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel prejdite do časti Vyberte kategóriu a kliknite na položku Sieťové a internetové pripojenia.

 3. V časti alebo vyberte ikonu ovládacieho panela kliknutím na položku Sieťové pripojenia zobrazte okno Sieťové pripojenia.

 4. V okne Sieťové pripojenia môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich akcií, ktoré súvisia so správou sietí:

  • Vypnutie sieťového pripojenia. Ak sieťové pripojenie nepoužívate, vypnite ho. Ak napríklad počítač má vstavané bezdrôtové pripojenie a momentálne ste pripojení ku káblovej sieti, mali by ste vypnúť pripojenie bezdrôtovej siete, aby ste zaistili, že počítač nebude používať pomalšie bezdrôtové pripojenie. Okrem toho sa tak zníži aj spotreba energie. Ak chcete vypnúť sieťové pripojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Vypnúť.

  • Zapnutie sieťového pripojenia. Ak chcete zapnúť predtým vypnuté sieťové pripojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Zapnúť.

  • Oprava sieťového pripojenia. Systém Windows XP môže automaticky riešiť bežné problémy so sieťou. Ak chcete opraviť sieťové pripojenie, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Opraviť.

  • Konfigurácia nastavenia protokolu IP (Internet Protocol). Aj keď je iba zriedka potrebné meniť predvolené nastavenie, zamestnávateľ alebo poskytovateľ internetových služieb môže požadovať, aby ste zadali adresu IP a servery DNS (Domain Name System).

Konfigurácia nastavenia protokolu IP

 1. V okne Sieťové pripojenia kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na karte Všeobecné prejdite do časti Toto pripojenie používa tieto položky, kliknite na položku Internet Protocol (TCP/IP) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Internet Protocol (TCP/IP) – vlastnosti nakonfigurujte nastavenie siete a potom kliknite na tlačidlo OK. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť sa vráťte do okna Sieťové pripojenia.