Používanie brány Windows Firewall

Brána Windows Firewall bola po prvýkrát uvedená ako súčasť balíka Microsoft Windows XP Service Pack 2. Táto brána ochraňuje počítač tak, že blokuje komunikáciu, ktorej iniciátorom môže v skutočnosti byť škodlivý softvér, ktorý hľadá spôsob, ako sa pripojiť k počítaču. Brána Windows Firewall ponúka určitú ochranu pred sieťovými útokmi škodlivého softvéru, ktorý sa označuje ako červy. Brána Windows Firewall však neposkytuje ochranu proti vírusom ani spyware.

Bránu Windows Firewall je potrebné konfigurovať iba v prípade, ak máte problém s programom pripojeným k Internetu. Ak nemáte takýto problém, iba si overte, či je brána Windows Firewall v počítači zapnutá.

Overenie zapnutia brány Windows Firewall

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel kliknite na ikonu Centrum zabezpečenia.

  • Ak sa pre položku Brána firewall systému Windows zobrazuje hodnota Zapnuté, ste chránení.

  • Ak sa pre položku Brána firewall systému Windows zobrazuje hodnota Vypnuté, brána je vypnutá.

Ak je brána Windows Firewall vypnutá, ale máte nainštalovanú inú bránu firewall, môže to byť v poriadku. Ak nemáte nainštalovanú inú bránu firewall, bude potrebné, aby ste v Centre zabezpečenia znova zapli bránu Windows Firewall.

Opätovné zapnutie brány Windows Firewall

 1. Kliknite na položku Odporúčania.

 2. Kliknite na položku Zapnúť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Brána Windows Firewall teraz bude chrániť váš počítač pred nežiaducou komunikáciou.

Brána Windows Firewall môže niekedy blokovať pripájanie používaného programu k Internetu. Ak máte problém s programom, ktorý sa nemôže pripojiť k Internetu, ale môžete prehľadávať web, môžete vytvoriť výnimku brány Windows Firewall pre program, s ktorým sa vyskytli problémy.

Pridanie výnimky brány Windows Firewall

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite pravým tlačidlom myši na program, pre ktorý chcete pridať výnimku, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na karte Odkaz v dialógovom okne Vlastnosti kliknite pravým tlačidlom myši na pole Cieľ a potom kliknite na položku Kopírovať. Umiestnenie programu sa tak skopíruje do Schránky.

 3. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte dialógové okno Vlastnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 5. V okne Ovládací panel kliknite na ikonu Centrum zabezpečenia.

 6. V okne Centrum zabezpečenia kliknite na položku Brána firewall systému Windows.

 7. Na karte Výnimky kliknite na tlačidlo Pridať program.

 8. V dialógovom okne Pridanie programu kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. V dialógovom okne Prehľadávanie kliknite pravým tlačidlom myši na pole Názov súboru a potom kliknite na položku Prilepiť.

 10. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 11. Do brány Windows Firewall sa pridá výnimka pre daný program. Znova kliknite na tlačidlo OK.

Teraz už brána Windows Firewall povolí komunikáciu programu s ostatnými počítačmi na Internete.