Zmena rozlíšenia monitora

Ak máte niekedy problémy s čítaním textu na obrazovke monitora alebo ak niekedy chcete, aby sa na pracovnú plochu zmestilo viac okien, je možné, že tieto problémy vyriešite zmenou rozlíšenia monitora. Pri zmene rozlíšenia dochádza k zmene veľkosti pracovnej plochy počítača.

Poznámka

  • Monitory s plochou obrazovkou podporujú iba jedno rozlíšenie. Ak zmeníte predvolené rozlíšenie monitora s plochou obrazovkou, text sa bude zobrazovať ako rozmazaný.

Zmena rozlíšenia monitora

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Nastavenie.

  3. Ak chcete, aby bol zobrazený text a zobrazené obrázky väčšie, zmenšite rozlíšenie monitora posúvaním jazdca Rozlíšenie obrazovky doľava. Ak chcete, aby bol zobrazený text a zobrazené obrázky menšie, zväčšite rozlíšenie monitora posúvaním jazdca Rozlíšenie obrazovky doprava.

  4. Ak chcete, aby sa nové rozlíšenie začalo uplatňovať, kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. Ak sa zobrazí dialógové okno Monitor – nastavenie, pozrite sa na obrazovku. Ak vám nové rozlíšenie vyhovuje, kliknite na tlačidlo Áno. Ak vám toto rozlíšenie nevyhovuje, kliknite na tlačidlo Nie a vráťte sa ku kroku č. 3, aby ste mohli vyskúšať iné rozlíšenie.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.