Konfigurácia nastavenia pre disky CD

Ak máte kompatibilnú napaľovačku diskov CD, nie je potrebné použiť žiadny špeciálny postup, ktorý by umožnil, aby napaľovačka spolupracovala so systémom Windows XP. Ak nemôžete nahrávať na disk CD, skontrolujte, či je táto súčasť nakonfigurovaná správne:

  1. Otvorte okno Tento počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu jednotky CD a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

  2. Kliknutím na kartu Nahrávanie zobrazte nastavenie.

    • Ak sa karta Nahrávanie nezobrazuje, systém Windows XP nerozpoznal funkcie, ktoré umožňujú napaľovačke diskov CD nahrávať na disky CD. Skontrolujte, či sa jednotka nachádza v zozname zariadení kompatibilných so systémom Windows.

    • Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť nahrávanie disku CD na tejto jednotke. Toto nastavenie zapína vstavané funkcie na nahrávanie diskov CD, ktoré sú súčasťou systému Windows XP.

    • Skúste nastaviť nižšiu rýchlosť. Namiesto výberu nastavenia Najrýchlejší znížte rýchlosť napaľovania na hodnotu 18X alebo dokonca na hodnotu 8X. Je možné, že jednotka bude pracovať, ak nastavíte pomalšie tempo.