Úlohy údržby na zvýšenie výkonu

Po uplynutí určitého času sa výkon počítača spomaľuje, pretože súbory sú neusporiadané a prostriedky počítača využíva nepotrebný softvér. Systém Microsoft Windows XP zahŕňa nástroje na vyčistenie počítača a obnovenie jeho výkonu.

Skôr než vykonáte akékoľvek kroky, zálohujte obsah počítača.

Odstránenie nepoužívaných programov

Najprv odstráňte programy, ktoré už nepoužívate. Programy zaberajú miesto v počítači a niektoré z nich sa spúšťajú na pozadí bez vášho vedomia. Odstránenie nepoužívaných programov vám môže pomôcť obnoviť výkon počítača.

Inštalácia a spustenie softvéru na ochranu proti spyware

Väčšinu programov je možné odstrániť pomocou funkcie Pridanie alebo odstránenie programov, ktorá je k dispozícii v okne Ovládací panel, ale spyware je oveľa nepoddajnejší. Nástroj Windows Defender (bezplatne dostupná súčasť na prevzatie od spoločnosti Microsoft) alebo iné programy na ochranu proti spyware dokážu zistiť a odstrániť tieto programy. Program na ochranu proti spyware by ste mali mať vždy nainštalovaný, pretože spyware sa môže nainštalovať v počítači aj bez vášho vedomia. Po nainštalovaní programu na ochranu proti spyware spustite tento program a zistite a vyhľadajte všetky nežiaduce programy.

Uvoľnenie nevyužitého miesta

Odstránenie nepoužívaných programov je skvelý spôsob, ako uvoľniť miesto na disku, aby mohol počítač pracovať rýchlejšie. Ďalšou možnosťou, ako vyhľadať nevyužité miesto na disku, je použiť nástroj Čistenie disku.

Spustenie nástroja Čistenie disku

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Lokálny disk a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Čistenie disku. Nástroj Čistenie disku bude niekoľko minút kontrolovať disk.

 4. Zobrazí sa dialógové okno Čistenie disku. Začiarknite všetky políčka v zozname Súbory na odstránenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno. Nástroj Čistenie disku bude niekoľko minút odstraňovať tieto súbory a poskytne vám tak viac miesta.

  Ak máte viacero jednotiek pevného disku, opakujte tento proces pre všetky jednotky pevného disku, ktoré sú uvedené v okne Tento počítač.

Defragmentácia jednotky pevného disku

Keď je určitý súbor fragmentovaný, jeho čítanie zaberie počítaču viac času, pretože je pri tom potrebné prechádzať na rôzne sekcie jednotky pevného disku. Defragmentácia zlepšuje výkon počítača tak, že reorganizuje súbory. Fragmentácia vyzerá zložito, ale defragmentácia počítača je jednoduchá.

Defragmentácia počítača

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Lokálny disk a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Nástroje a potom kliknite na položku Defragmentovať.

 4. Zobrazí sa dialógové okno Defragmentácia disku. Kliknite na jednotku pevného disku a potom kliknite na tlačidlo Defragmentovať.

 5. Defragmentácia disku bude prebiehať minimálne niekoľko minút, ale môže trvať aj niekoľko hodín. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak máte viacero jednotiek pevného disku, opakujte tento proces od kroku č. 4 pre všetky jednotky pevného disku v zozname.

Odpojenie nepoužívaných sieťových pripojení

Problém so sieťovými jednotkami spočíva v tom, že systém Windows XP sa pri svojom spúšťaní pokúša o pripojenie k sieťovej jednotke. Ak vzdialený počítač nezareaguje okamžite, systém Windows XP čaká, čo môže predĺžiť jeho spúšťanie. Niektoré programy sa okrem toho pokúšajú pripojiť k sieťovej jednotke aj pri prehľadávaní súborov a priečinkov. Ak tomu chcete predísť, môžete odpojiť všetky nepoužívané jednotky.

Odpojenie nepoužívaných sieťových jednotiek

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Tento počítač.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Odpojiť sieťovú jednotku.

 3. Vyberte sieťové jednotky, ktoré už nepotrebujete, a potom kliknite na tlačidlo OK.