Prispôsobenie vzhľadu systému Windows XP vašim predstavám

Systém Microsoft Windows XP vám umožňuje zmeniť vzhľad operačného systému. Vzhľad systému Windows XP môžete prispôsobiť tak, že doladíte jednotlivé nastavenia, alebo môžete zmeniť všetko naraz tak, že vyberiete určitý motív.

Zmena motívu

Motívy môžu zmeniť každý aspekt vzhľadu počítača vrátane farieb, zvukov, ukazovateľov a pozadia pracovnej plochy. Ak chcete zmeniť motív, najprv vyhľadajte motív, ktorý sa vám najviac pozdáva. V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sa nachádza množstvo motívov a motívy môžete vyhľadávať aj na webe. Po prevzatí motívu tento motív nainštalujte ako ľubovoľný iný program. Po nainštalovaní môžete motív manuálne zmeniť.

Zmena motívu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Motívy, kliknite na zoznam Motívy a potom vyberte požadovaný motív.

 3. Systém Windows XP zobrazí ukážku motívu. Ak vám vzhľad ukážky vyhovuje, kliknite na tlačidlo OK. Ak nie, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

  Nový motív sa začne okamžite používať.

Zmena vzhľadu obrazovky

Motívy môžu zmeniť všetky aspekty vzhľadu obrazovky počítača. Môžete sa však rozhodnúť aj tak, že zmeníte iba niekoľko nastavení, ako napríklad farbu okien alebo veľkosť písma.

Zmena vzhľadu systému Windows XP

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Vzhľad.

 3. Ak chcete zmeniť farby používané v rámci vzhľadu obrazovky, kliknite na zoznam Farebná schéma a potom kliknite na novú farbu.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť textu, kliknite na rozbaľovací zoznam Veľkosť písma a potom kliknite na novú veľkosť.

 5. Kliknite na tlačidlo Spresniť.

 6. V dialógovom okne Vzhľad – spresnenie kliknite na zoznam Položka a vyberte aspekt vzhľadu, ktorý chcete zmeniť. Medzi najdôležitejšie položky patria:

  • Priestorové objekty. Farba tlačidiel a okien.

  • Pracovná plocha. Farba pracovnej plochy, ak nemáte obrázok.

  • Záhlavie aktívneho okna. Farba, veľkosť a písmo záhlavia okna, ktoré práve používate. Môžete plynulo prechádzať medzi dvoma rôznymi farbami.

  • Ikona. Veľkosť a písmo ikon na pracovnej ploche.

  • Záhlavie neaktívneho okna. Farba, veľkosť a písmo záhlavia okien, ktoré práve nepoužívate. Môžete plynulo prechádzať medzi dvoma rôznymi farbami.

  • Ponuka. Veľkosť textu v ponukách.

  • Posúvač. Šírka posúvačov.

  • Názov tlačidla. Veľkosť textu, ktorý sa zobrazí pri ukázaní ukazovateľom na objekt.

 7. Po vykonaní zmien v nastavení kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak chcete otestovať nastavenie, kliknite v dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti na tlačidlo Použiť. Ak chcete zmeniť nastavenia, ktoré sa vám nepáčia, kliknite na tlačidlo Zrušiť a vráťte sa ku kroku č. 5.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Obrazovka – vlastnosti.

Ak vám nový vzhľad počítača prestane vyhovovať, môžete kedykoľvek znova zmeniť motív alebo môžete vybrať motív Windows –XP a vrátiť sa k dôverne známej modrej farbe.