Nastavenie systému Windows XP na používanie viacerých vstupných jazykov

V systéme Windows XP môžete nainštalovať viacero vstupných jazykov a potom vám na prepínanie medzi nimi stačia dve kliknutia myši. Ak sa počítač používa vo viacjazyčnej domácnosti, môžete pre každé používateľské konto nakonfigurovať iný vstupný jazyk.

Pridanie vstupných jazykov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na položku Pridať ďalšie jazyky.

 4. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie prejdite na kartu Jazyky a kliknite na tlačidlo Podrobnosti.

 5. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky prejdite na kartu Nastavenie a kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. V dialógovom okne Pridanie vstupného jazyka kliknite na zoznam Vstupný jazyk a vyberte uprednostňovaný jazyk a dialekt. Ak chcete zmeniť štandardné rozloženie klávesnice, kliknite na zoznam Rozloženie klávesnice a editor IME a vyberte nové rozloženie klávesnice. Potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky prejdite na kartu Nastavenie, kliknite na zoznam Predvolený vstupný jazyk a vyberte jazyk, ktorý budete používať najčastejšie. Jazyk, ktorý vyberiete ako predvolený, sa zobrazí pri prvom spustení počítača.

 8. Ak chcete pridať ďalšie jazyky, vráťte sa ku kroku č. 5. Ak ste dokončili pridávanie jazykov, kliknite na tlačidlo OK.

 9. V prípade potreby začiarknite v dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie políčka Inštalovať súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava doľavaInštalovať súbory pre východoázijské jazyky.

 10. Kliknite na kartu Miestne nastavenie. Kliknite na zoznam Štandardy a formáty a potom vyberte svoju oblasť.

 11. Kliknite na zoznam Umiestnenie a potom vyberte svoje umiestnenie.

 12. Kliknutím na tlačidlo OK uložte svoje nastavenie.

Prepínanie medzi vstupnými jazykmi

 1. Ak sú v počítači nainštalované viaceré vstupné jazyky, v systéme Windows XP sa v pravom dolnom rohu obrazovky vedľa systémových hodín zobrazí panel jazykov. Na paneli jazykov sa zobrazuje dvojpísmenová skratka vstupného jazyka, ktorý je práve vybratý.

 2. Kliknite na tlačidlo panela jazykov a potom vyberte jazyk a dialekt, ktorý chcete používať.

Poznámka

 •  Zobrazenie nového jazyka môže trvať až jednu minútu.