Nastavenie šetriča obrazovky

Šetriče obrazovky pomáhajú chrániť monitor pred opotrebovaním tak, že zobrazujú neustále sa meniaci obraz, keď sa počítač nepoužíva.

Zmena šetriča obrazovky

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Šetrič obrazovky.

  3. Kliknite na rozbaľovací zoznam Šetrič obrazovky a potom kliknite na niektorý šetrič obrazovky.

  4. Ak chcete vidieť, ako sa šetrič obrazovky zobrazí na monitore, kliknite na tlačidlo Ukážka.

  5. Posunutím myši alebo stlačením klávesu sa vráťte do dialógového okna Obrazovka – vlastnosti. Ak chcete vyskúšať iný šetrič obrazovky, vráťte sa ku kroku č. 3.

  6. Ak chcete zmeniť štandardné správanie vybratého šetriča obrazovky, kliknite na tlačidlo Nastavenie. (Každý šetrič obrazovky má vlastné dialógové okno nastavenia.) Potom kliknite na tlačidlo OK.

  7. Do poľa Počkať zadajte, koľko minút má uplynúť od posledného úderu na klávesnicu alebo od poslednej akcie s myšou, kým počítač spustí šetrič obrazovky.

  8. Ak ste jediným používateľom počítača a nemáte obavy o zabezpečenie, zrušte začiarknutie políčka Pri obnovení zobraziť úvodnú obrazovku systému Windows. Ak to tak nie je, ponechajte políčko začiarknuté.

  9. Kliknite na tlačidlo OK.

Systém Windows XP spustí vybratý šetrič obrazovky po uplynutí zadaného počtu minút nečinnosti počítača. Šetrič obrazovky môžete aktivovať aj okamžite. Ak chcete zastaviť šetrič obrazovky, pohnite myšou alebo stlačte kláves.