Práca s odkazmi

Odkazy sú prepojenia na programy, dokumenty, súbory alebo webové stránky, ktoré môžete pridať na pracovnú plochu alebo do ponuky Štart. Keď potom budete chcieť otvoriť určitý súbor alebo webovú stránku, stačí kliknúť na vytvorený odkaz a nemusíte prehľadávať priečinky ani Internet.

Pridanie odkazu na pracovnú plochu

Ak často používate pracovnú plochu, mali by ste pouvažovať nad pridaním odkazov na obľúbené súbory na pracovnú plochu.

 1. Prehľadávaním priečinka Moje dokumenty a jeho podpriečinkov vyhľadajte požadovaný súbor, na ktorý chcete vytvoriť odkaz.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie na pracovnej ploche, kliknite na príkaz Odoslať kam a potom kliknite na položku Pracovná plocha.

  Súbor zostane vo svojom umiestnení, ale teraz už máte k dispozícii aj odkaz na tento súbor na pracovnej ploche. Všimnite si, že v ľavom dolnom rohu ikony na pracovnej ploche sa nachádza šípka. Táto šípka naznačuje, že klikáte na odkaz a nie na skutočný súbor.

Pridanie odkazu do ponuky Štart

Okrem možnosti pridania na pracovnú plochu môžete odkazy pridávať aj do ponuky Štart. Odkazy na obľúbené súbory sa môžu zobrazovať vedľa odkazov na programy.

 1. Prehľadávaním priečinka Moje dokumenty a jeho podpriečinkov vyhľadajte požadovaný súbor, na ktorý chcete vytvoriť odkaz.

 2. Myšou presuňte súbor na tlačidlo Štart a podržte ho tam asi jednu sekundu.

 3. Keď sa otvorí ponuka Štart, myšou presuňte súbor do umiestnenia, do ktorého chcete pridať odkaz.

 4. Tlačidlo myši uvoľnite na mieste, kde sa má nachádzať odkaz. Po uvoľnení tlačidla myši sa zobrazí ikona odkazu.

Pridanie odkazu na webovú lokalitu

Okrem vytvárania prepojení na súbory v počítači môžete vytvárať aj odkazy na obľúbené webové lokality. Keď potom dvakrát kliknete na odkaz, webová lokalita sa otvorí v prehľadávači.

 1. Otvorte príslušnú webovú lokalitu v programe Microsoft Internet Explorer.

 2. Myšou presuňte ikonu programu Internet Explorer z panela s adresou (vedľa adresy URL) na pracovnú plochu alebo do ponuky Štart.

Zmena ikon odkazov

Odkazy zahŕňajú obrázok, ktorý sa označuje ako ikona a ktorý vám môže pomôcť rýchlejšie vyhľadať príslušný program alebo súbor. Keď zmeníte motív systému Windows, nový motív môže zahŕňať množinu prispôsobených ikon, ktoré zodpovedajú vzhľadu novej pracovnej plochy. Napríklad motív džungle môže zmeniť ikonu Tento počítač na ikonu žirafy. Ak chcete, môžete zmeniť vzhľad ikon tak, aby bol pre vás zaujímavejší.

Spôsob zmeny ikony závisí od typu ikony. Môžete:

 • zmeniť systémovú ikonu,

 • zmeniť ľubovoľnú inú ikonu v počítači.

Zobraziť všetko

Zmena systémových ikon

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Obrazovka – vlastnosti kliknite na kartu Pracovná plocha a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť pracovnú plochu.

 3. Na karte Všeobecné kliknite na ikonu, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte priečinok, do ktorého ste uložili svoje ikony.

 5. Kliknite na tlačidlo Ponuka zobrazení a potom kliknite na položku Miniatúry.

 6. Kliknite na ikonu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Keď skončíte so zmenami ikon, dva razy kliknite na tlačidlo OK.

Zmena iných než systémových ikon

 1. Vyhľadajte ikony, ktoré vystihujú váš štýl.

 2. Prevezmite ikony a uložte ich do počítača.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorého ikonu chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Odkaz v dialógovom okne Internet Explorer – vlastnosti kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte priečinok, do ktorého ste uložili svoje ikony.

 6. Kliknite na tlačidlo Ponuka zobrazení a potom kliknite na položku Miniatúry.

 7. Kliknite na ikonu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. V dialógovom okne Internet Explorer – vlastnosti znova kliknite na tlačidlo OK.