Vypnutie plynulého posúvania

Vypnutie plynulého posúvania môže prispieť k tomu, aby programy na čítanie obrazovky a rozpoznávanie hlasu pracovali lepšie. Ak sa plynulé posúvanie ponechá zapnuté, programy na čítanie obrazovky niekedy spolu s ďalším prepojením prečítajú aj časť ďalšieho prepojenia alebo nesúvisiace informácie. Keď je plynulé posúvanie vypnuté, programy na čítanie obrazovky budú prepojenia čítať správne aj v prípade, ak je ďalšie prepojenie mimo aktuálnej obrazovky. Aj programy na rozpoznávanie hlasu môžu pracovať lepšie. Tu je postup, ako zapnúť alebo vypnúť túto funkciu.

Zobraziť všetko

Zapnutie plynulého posúvania pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na ikonu Možnosti siete Internet otvorte dialógové okno Internet – vlastnosti. Kliknite na kartu Spresnenie a prejdite k časti Nastavenie: Prehľadávanie. Začiarknite políčko Používať plynulé posúvanie alebo zrušte začiarknutie tohto políčka.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Zapnutie plynulého posúvania pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Možnosti siete Internet a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Internet – vlastnosti stláčaním klávesov Ctrl+Tab prejdite na kartu Spresnenie. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite k položke Používať plynulé posúvanie. Zapnite alebo vypnite túto funkciu tak, že stlačením medzerníka začiarknete alebo zrušíte začiarknutie políčka. Stlačením klávesu Enter uložte svoje nastavenie.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.