Zapnutie a nastavenie zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo je pomôcka na zobrazovanie, ktorá zvyšuje čitateľnosť obrazovky počítača. Vytvára samostatné okno, v ktorom sa časť obrazovky zobrazuje ako zväčšená. Tu je postup, ako zapnúť zväčšovacie sklo a nastaviť úrovne zväčšenia.

Zobraziť všetko

Zapnutie zväčšovacieho skla pomocou myši

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom ukážte na položku Zjednodušenie ovládania.

 2. Kliknutím na položku Zväčšovacie sklo otvorte dialógové okno Zväčšovacie sklo – nastavenie. Nastavte úroveň zväčšenia zadaním čísla od 1 do 9 alebo tak, že vyberiete hodnotu v zozname možností v rozbaľovacej ponuke, ktorá sa otvorí po kliknutí na tlačidlo so šípkou.

Zapnutie zväčšovacieho skla pomocou klávesnice

 1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Stlačte kláves S a zadajte výraz magnify. Potom stlačte kláves Enter.

 2. Prejdite do dialógového okna Zväčšovacie sklo – nastavenie a stlačte klávesy Alt+R. Nastavte úroveň zväčšenia na hodnotu od 1 do 9 pomocou klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol.

Zmena veľkosti a umiestnenia zväčšovacieho skla pomocou myši

 • Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť, skontrolujte, či je zväčšovacie sklo zapnuté. Prejdite ukazovateľom myši nad okraj okna zväčšovacieho skla. Keď sa ukazovateľ zmení na šípku s dvoma hrotmi, podržte tlačidlo myši stlačené a posúvaním myši zmeňte veľkosť okna zväčšovacieho skla.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie, skontrolujte, či je zväčšovacie sklo zapnuté. Prejdite ukazovateľom myši nad okno zväčšovacieho skla. Podržte tlačidlo myši stlačené a posúvaním okna zväčšovacieho skla pomocou myši zmeňte jeho umiestnenie.

Zmena veľkosti a umiestnenia zväčšovacieho skla pomocou klávesnice

 • Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť okna, skontrolujte, či je zväčšovacie sklo zapnuté a či je otvorené dialógové okno Zväčšovacie sklo – nastavenie. Stlačte klávesy Alt+F6 a potom stlačte klávesy Alt+medzerník. Stlačte kláves V. Potom stlačením príslušného klávesu so šípkou prejdite na požadovaný okraj okna zväčšovacieho skla. Ukazovateľ myši sa zmení na šípku s dvoma hrotmi. Pokračujte v stláčaní klávesov so šípkou, kým okno zväčšovacieho skla nedosiahne požadovanú veľkosť. Potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie okna, skontrolujte, či je zväčšovacie sklo zapnuté a či je otvorené dialógové okno Zväčšovacie sklo – nastavenie. Stlačte klávesy Alt+F6 a potom stlačte klávesy Alt+medzerník. Stlačte kláves P. Stláčaním klávesov so šípkou presuňte okno zväčšovacieho skla na požadované miesto. Potom stlačte kláves Enter.