Kontaktovanie podpory

Najskôr vyskúšajte tieto možnosti

Prečítajte si články a pozrite si videá, ktoré odpovedajú najčastejšie otázky súvisiace s našimi produktmi.

Položte otázku alebo čítajte odpovede vo fórach spoločnosti Microsoft.

Získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory

Ak bol počítač zakúpený s vopred nainštalovaným systémom Windows, podporu pre systém Windows vám môže poskytnúť aj výrobca počítača.

Ak ste systém Windows do počítača inštalovali vy, podporu vám poskytuje spoločnosť Microsoft. Odpovedzte na niekoľko otázok súvisiacich s vaším produktom a získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo rozhovoru.