Vyhlásenie týkajúce sa predbežnej verzie softvéru

Informácie o predbežnej verzii (ukážke) softvéru od spoločnosti Microsoft sú predbežné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Riziká súvisiace s používaním softvéru znáša používateľ. Predbežná verzia softvéru nemusí fungovať rovnako ako finálna verzia softvéru. Súčasti a funkcie, ktoré obsahuje predbežný softvér, nemusí obsahovať aj konečná verzia softvéru.

Niektoré produkty nie sú k dispozícii vo všetkých jazykoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Obrázky produktu na tejto webovej lokalite môžu byť stiahnuté z anglickej verzie predbežného vydania softvéru a nemusia byť rovnaké vo všetkých jazykoch. Niektoré súčasti a funkcie produktu môžu vyžadovať rozšírený alebo dodatočný hardvér, prípadne inštaláciu ďalšieho softvéru.