Pochopenie potrieb v súvislosti so softvérovými licenciami na Windows môže byť pre organizáciu zložité. K chybám pri licencovaní systému Windows dochádza bežne, ale spoločnosť Microsoft a jej partneri sú vám k dispozícii, aby vám tieto chyby pomohli napraviť. Ak sa vaša organizácia stane obeťou nesprávneho licencovania, môžeme vám ponúknuť jednoduché riešenia na odstránenie chýb.

Ak neviete, či v súčasnosti používate správne licencovaný softvér systému Windows, pozrite si zoznam niektorých najčastejších chýb pri licencovaní, ktorý je uvedený nižšie.

Prečo je potrebné používať pravý systém Windows?

Vydavateľom pravého systému Windows je spoločnosť Microsoft a len pravý systém môže pomôcť zachovať konkurencieschopnosť a dobrú povesť organizácie. Spoločnosti, ktorá používa iba pravý a správne licencovaný softvér od spoločnosti Microsoft, tento softvér ponúka:

 • ochranu pred rizikami, ktoré môžu byť spojené s falšovaným softvérom, ako sú napríklad vírusy, spyware a iný škodlivý softvér, pretože pri používaní pravého systému Windows máte istotu, že všetky kľúčové podnikové informácie sú lepšie zabezpečené a vo väčšom bezpečí,

 • spoľahlivosť, pretože sa znižuje počet a trvanie prerušení činnosti v dôsledku zlyhaní systému a porušení zabezpečenia a pretože iba pravý systém Windows vás oprávňuje na využívanie podpory spoločnosti Microsoft a poskytuje vám prístup k všetkým aktualizáciám a voliteľným súčastiam na stiahnutie,

 • výkon, ktorý je oveľa vyšší a vďaka ktorému môže spoločnosť získať ďalšie výhody, pretože s pravým systémom Windows môžete ušetriť čas a venovať ho pracovným povinnostiam a procesy licencovania vás už viac nemusia zdržiavať,

 • istotu, že spoločnosť v plnom rozsahu dodržiava licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft a jej zamestnanci, partneri a zákazníci ju vnímajú ako dôveryhodnú spoločnosť s dobrou povesťou.

Čomu sa mám vyhýbať?

Spoločnosti, ako je tá vaša, chcú postupovať čestne, ale niektoré z nich si jednoducho neuvedomujú niektoré skutočnosti, ktoré súvisia s licencovaním systému Windows. Tu sú niektoré z najbežnejších chýb, ku ktorým dochádza pri licencovaní:

Zobraziť všetko

Scenár č. 1: Zamieňanie verzie na inováciu s plne licencovanou verziou

Multilicencie na Windows sú určené iba na inovačné účely a vyžadujú, aby bola v počítači nainštalovaná plnohodnotná oprávňujúca verzia operačného systému. Spoločnosti často nakupujú multilicenčné zmluvy na používanie systému Windows a omylom ich uplatňujú aj v prípade počítačov, v ktorých ešte nie je nainštalovaný plnohodnotný operačný systém. Multilicencie na Windows poskytujú možnosť predĺžiť životnosť predtým získanej licencie na plnohodnotné systémy Windows pre stolné počítače alebo inej oprávňujúcej licencie tak, že inovujú Windows na novšiu verziu.

Ďalšie kroky: Ak sa tento prípad vzťahuje aj na vašu organizáciu, spoločnosť Microsoft a jej dôveryhodní obchodní partneri vám ponúkajú portfólio riešení, ktoré sa jednoducho implementujú a ktoré vám môžu pomôcť zabezpečiť správne licencovanie a bezproblémové používanie vydania Professional systému Windows. Pozrite si tabuľku v časti „Ako môžem napraviť chybu licencovania?“ na tejto stránke.

Scenár č. 2: Používanie multilicencií na inštalovanie systému Windows v systémoch so spotrebiteľskou licenciou

Nutnou podmienkou pre použitie multilicencií na Windows je, aby v každom počítači už existoval nainštalovaný oprávňujúci operačný systém. Spoločnosti si často obstarávajú počítače s predinštalovanými vydaniami Windows Starter, Home alebo inými spotrebiteľskými vydaniami a na tie potom omylom aplikujú novú multilicenciu na Windows, aby ich inovovali na vydanie Windows Professional. Organizácie (s výnimkou akademických inštitúcií) môžu multilicenčné zmluvy aplikovať len na vydania Professional operačných systémov Windows.

Ďalšie kroky: Ak sa tento prípad vzťahuje aj na vašu organizáciu, spoločnosť Microsoft a jej dôveryhodní partneri vám ponúkajú celú škálu jednoduchých možností, ktoré vám pomáhajú zabezpečiť správne licencovanie a bezproblémové používanie vydania Windows 7 Professional alebo Windows 8.1 Pro v spoločnosti.

Scenár č. 3: Neúmyselný nákup falšovaného softvéru

Spoločnosti niekedy sami zistia, že neúmyselne používajú počítače s falšovanými operačnými systémami. Bežne k tomu dochádza pri obstaraní počítačov bez systému Windows alebo iného operačného systému, ktorý by nainštaloval dôveryhodný výrobca počítačov alebo ktorý by ste získali ako plnú verziu pre maloobchodné siete. Nutnou podmienkou pre použitie multilicencií na Windows je, aby operačné systémy boli pravé.

Pravý systém Windows je softvér, ktorý vydala spoločnosť Microsoft a ktorý podporuje spoločnosť Microsoft alebo jej dôveryhodný partner. Iba pravý systém Windows vám pomáha znížiť počet a trvanie prerušení činnosti v dôsledku zlyhaní systému a porušení zabezpečenia a iba takýto systém vám ponúka spoľahlivosť a výkon, aký očakávate od systému Windows. Je preto užitočné vedieť, čo by ste si mali všímať pri nákupe počítača. Ak máte pocit, že pravdepodobne používate falšovaný softvér, spoločnosť Microsoft vám môže pomôcť zabezpečiť, aby ste používali správne licencie a správnu verziu systému Windows, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám.


Ako môžem napraviť chybu licencovania?

V prípadoch uvedených vyššie alebo pri iných problémoch s licencovaním spoločnosť Microsoft ponúka niekoľko jednoduchých riešení na licencovanie, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby spoločnosť používala správne licencovaný a pravý softvér systému Windows. Všetky tieto riešenia sú určené na použitie v existujúcich počítačoch s predtým nainštalovanými falšovanými alebo inak nesprávne licencovanými kópiami systému Windows. Ak chcete získať ďalšie informácie a používať pravý softvér, pozrite si informácie v tabuľke. Vo všeobecnosti platí, že najvhodnejší a cenovo najvýhodnejší spôsob získania správnej licencie na Windows je zvyčajne získanie systému predinštalovaného v počítači.

Poznámka: Informácie o cenách sa líšia v závislosti od geografickej oblasti a môžete ich získať od partnera spoločnosti Microsoft.

Legalizačné riešenie
Možnosť zakúpenia
Obchodný segment
Minimálny počet počítačov

Zmluva Get Genuine Windows pre malé a stredne veľké organizácie*

Predajcovia multilicencií

Malé podniky, stredne veľké podniky a vládne úrady (multilicencie)

Viac ako 5

Zmluvy Get Genuine Windows pre veľké organizácie

Partnerskí poskytovatelia licenčných riešení (LSP)

Stredne veľké podniky, veľké podniky a vládne úrady (multilicencie)

Viac ako 5

Zmluvy Get Genuine Windows pre akademické inštitúcie

Predajcovia multilicencií

Akademické inštitúcie (multilicencie)

Viac ako 5

Súprava Get Genuine Kit

Zostavovatelia systémov OEM

Domáce použitie alebo malé podniky

Ľubovoľné

Get Genuine Online Kit alebo
Get Genuine Windows **

K dispozícii online pri zlyhaní overenia platnosti

Domáce použitie alebo malé podniky

1

* Zmluva Get Genuine Windows pre malé a stredne veľké organizácie sa v Brazílii, Rusku, Číne a Indii označuje ako Get Genuine Solution.

** Get Genuine Online Kit zabezpečuje legalizačné práva systému Windows 7. Get Genuine Windows zabezpečuje legalizačné práva systému Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10.

Zobraziť všetko

Zmluva Get Genuine Windows pre malé a stredne veľké organizácie (GGWA-SMO)

Pre koho je určená?

Malé, stredne veľké alebo vládne organizácie

Od koho sa dá získať?

Od predajcu multilicencií

Minimálny počet počítačov

5 alebo viac počítačov

Podrobnosti o programe

 • K dispozícii je aj možnosť zakúpenia podpory pre zákazníkov

 • K dispozícii sú aj práva na prechod na staršiu verziu

Podmienky a požiadavky

 • Záväzok obstarávania licencií iba na pravý systém Windows pre novozakúpené počítače

 

Zmluvy Get Genuine Windows pre veľké organizácie (GGWA-LO)

Pre koho sú určené?

Veľké alebo stredne veľké organizácie

Od koho sa dajú získať?

Od partnerského poskytovateľa licenčných riešení (LSP) alebo priamo od zástupcu spoločnosti Microsoft

Minimálny počet počítačov

5 alebo viac počítačov

Podrobnosti o programe

 • Zadanie iba jednorazovej objednávky

 • K dispozícii je aj možnosť zakúpenia podpory pre zákazníkov od spoločnosti Microsoft alebo od poskytovateľa LSP

 • K dispozícii sú aj práva na prechod na staršiu verziu

Podmienky a požiadavky

 • Vopred podpísaná zmluva, ktorá zahŕňa potvrdenie o zhode a klauzulu o auditoch

 • Je nutné legalizovať všetky nevyhovujúce počítače so systémom Windows

 • Záväzok obstarávania licencií iba na pravý systém Windows pre novozakúpené počítače

 • Musí sa uplatňovať alebo uzavrieť zmluva Master Business Services Agreement

 

Zmluvy Get Genuine Windows pre akademické inštitúcie (GGWA-A)

Pre koho sú určené?

Oprávnené akademické inštitúcie

Od koho sa dajú získať?

Od predajcu multilicencií pre akademické inštitúcie

Minimálny počet počítačov

5 alebo viac počítačov

Podrobnosti o programe

 • Určené iba na uspokojenie požiadaviek na nákup inovácií systému Windows pre oprávňujúce operačné systémy Windows v rámci multilicencie

 • Médiá nie sú k dispozícii

 • Po získaní licencie na inováciu systému Windows prostredníctvom existujúcej multilicenčnej zmluvy pre akademickú inštitúciu sú k dispozícii práva na prechod na staršiu verziu

Podmienky a požiadavky

 • Záväzok obstarávania licencií iba na pravý systém Windows pre novozakúpené počítače

 • Podmienky licenčnej zmluvy v rámci programu typu Open pre akademické inštitúcie a dodatok k zmluve GGWA Supplemental Agreement pre akademické inštitúcie

 

Get Genuine Kit (GGK)

Upozorňujeme, že licenciu získanú v rámci nákupu nového počítača s predinštalovaným softvérom systému Windows nie je možné použiť na nápravu v prípade nesprávne licencovaného počítača. Rozdiely medzi súpravou Get Genuine Kit a licenciou získanou pri nákupe nového počítača ilustruje nasledujúca tabuľka.

 
Get Genuine Kit
Nákup počítača od výrobcu OEM (Original Equipment Manufacturer)

Cieľoví zákazníci

Zákazníci s existujúcimi počítačmi vyžadujúcimi legalizáciu

Používatelia nakupujúci nové počítače s predinštalovaným softvérom

Podmienky

K dispozícii na predaj zákazníkom na legalizáciu existujúcich počítačov

K dispozícii na predaj iba výrobcom OEM na predinštalovanie do nových počítačov

Funkcie

 • Podporu pre zákazníkov poskytuje spoločnosť Microsoft

 • Práva na prechod na staršiu verziu nie sú k dispozícii

 • Médiá s kompletným balíkom produktu (FPP) v obale v štýle diskov DVD

 • Podporu pre zákazníkov poskytuje výrobca OEM, ktorý predinštaloval softvér

 • K dispozícii sú aj práva na prechod na staršiu verziu

 • S počítačom sa dodávajú aj médiá

Prenosnosť

Vo všeobecnosti nie sú povolené žiadne prenosy, ak však existujú výnimky, sú uvedené v zmluve k programu

Prenos z počítača, v ktorom bol pôvodne nainštalovaný, nie je možný

Iné

Nakúpené priamo od zostavovateľov systémov OEM

Predaj na účely legalizácie existujúcich počítačov nie je možný

 

Get Genuine Online Kit (GGOK)

Ak Windows 7 v domácom počítači zlyhá pri overení pravosti online, ako riešenie online je celosvetovo k dispozícii Get Genuine Online Kit. Ak získate prístup k súčastiam na stiahnutie v Centre sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft alebo na webovej lokalite Microsoft Windows Update, môže sa zobraziť výzva na vykonanie overenia pravosti systému Windows, v rámci ktorej sa vykoná kontrola na overenie pravosti kópie systému Windows nainštalovanej v počítači. Ak sa pri overovaní zistí, že systém Windows v počítači nie je pravý, zobrazia sa informácie o príčinách zlyhania overenia s užitočnými tipmi na riešenie problémov a pokynmi na získanie pravého systému Windows.

Get Genuine Windows

Ak Windows 8 alebo Windows 8.1 v domácom počítači zlyhá pri overení pravosti online, Get Genuine Windows je celosvetovo k dispozícii ako riešenie online. Platný kód Product Key systému Windows si môžete zakúpiť priamo z počítača tak, že prejdete do časti Nastavenie počítača a potom ťuknete alebo kliknete na položku Aktivácia systému Windows. Okrem toho máte možnosť stiahnuť Windows a zakúpiť voliteľné zálohovacie médiá.