Úvod

Čo je domáca skupina?

Domáca skupina je skupina počítačov v domácej sieti, ktoré môžu zdieľať súbory a tlačiarne. Používanie domácej skupiny uľahčuje zdieľanie. V domácej skupine môžete s ostatnými zdieľať obrázky, hudbu, videá, dokumenty a tlačiarne.

Domácu skupinu môžete chrániť heslom, ktoré môžete hocikedy zmeniť. Ostatní používatelia nemôžu súbory, ktoré zdieľate, meniť, kým im nepridelíte príslušné povolenie.

Keď vytvoríte domácu skupinu alebo sa k nej pripojíte, môžete vybrať knižnice (napríklad Moje obrázky alebo Moje dokumenty), ktoré chcete zdieľať. Kedykoľvek môžete zrušiť zdieľanie konkrétnych súborov alebo priečinkov a začať zdieľať ďalšie knižnice.

Domáca skupina je dostupná v systémoch Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows 7. V počítači so systémom Windows RT 8.1 sa môžete pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť ani v nej zdieľať obsah. Vo Windowse 7 Starter a Windowse 7 Home Basic sa môžete pripojiť k domácej skupine, ale nemôžete ju vytvoriť ani v nej zdieľať obsah.

Poznámky

  • Tento kurz je navrhnutý tak, aby vám pomohol vytvoriť domácu skupinu, pripojiť sa k nej a používať ju. Pokyny pre jednotlivé operačné systémy Windows sa môžu líšiť, otvorte preto tento kurz v každom počítači, aby sa zobrazili správne pokyny pre daný počítač, alebo pomocou zoznamu vyberte operačný systém Windows.

  • Na prechod medzi jednotlivými časťami kurzu kliknite na všetky kroky alebo po dokončení každého kroku kliknite na tlačidlo Ďalej.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Pomoc od komunity

Odpovede na svoje otázky získate vo fóre pre Windows.

Pomoc od spoločnosti Microsoft

Získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo konverzácie.