Úvod

Cieľom tohto kurzu je pomôcť vám identifikovať a vyriešiť problémy s drôtovými (Ethernet) a bezdrôtovými (Wi-Fi) sieťovými pripojeniami v systéme Windows. Tento kurz sa netýka problémov so sieťovým pripojením súvisiacich s konkrétnymi programami.

Problémy so sieťovými alebo internetovými pripojeniami sa v systéme Windows môžu vyskytovať z viacerých príčin. Nižšie sú uvedené niektoré z najčastejších príčin týchto problémov:

  • Prepínač adaptéra bezdrôtovej siete nie je zapnutý.

  • Problémy s kľúčmi zabezpečenia WEP, WPA či WPA2 alebo s prístupovou frázou.

  • Nesprávne pripojené káble.

  • Poškodené alebo nekompatibilné ovládače.

  • Chýbajúce aktualizácie.

  • Nastavenie sieťového pripojenia.

  • Problémy s hardvérom alebo softvérom.

Používanie tohto kurzu

Keďže pokyny pre jednotlivé operačné systémy Windows sa môžu líšiť, otvorte tento kurz v každom počítači, aby sa zobrazili správne pokyny pre daný počítač, alebo pomocou selektora na tejto stránke vyberte operačný systém.

Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými časťami kurzu, kliknite na kroky na ľavej table alebo po dokončení každého kroku kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak riešite problém s káblovou sieťou, vynechajte postup s názvom Krok 1: Pripojenie, pretože sa vzťahuje len na bezdrôtové siete.

Po každom kroku najskôr otestujte sieťové pripojenie, kým prejdete na ďalší krok.
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Pomoc od komunity

Odpovede na svoje otázky získate vo fóre pre Windows.

Pomoc od spoločnosti Microsoft

Získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo konverzácie.