Úvod

Pomocou tohto kurzu môžete identifikovať a opraviť bežné problémy so zvukom v systéme Windows vrátane absencie zvuku z reproduktorov alebo slúchadiel. Tento kurz nezahŕňa problémy so zvukom súvisiace s konkrétnymi programami. Problémy so zvukom môžu byť spôsobené nesprávnym pripojením káblov, poškodenými ovládačmi, nekompatibilnými ovládačmi, nastaveniami zvuku, chýbajúcimi aktualizáciami alebo problémami so zvukovou kartou.

Používanie tohto kurzu

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, najskôr dokončite jeden krok a až potom prejdite na ďalší. Po každom kroku skontrolujte zvuk a potom prejdite na ďalší krok.
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Pomoc od komunity

Odpovede na svoje otázky získate vo fóre pre Windows.

Pomoc od spoločnosti Microsoft

Získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo konverzácie.