Pomocník pre konto Outlook.com

Outlook.com

Moje konto napadli hakeri

Ak bolo vaše konto zneužité (napadnuté hakermi), znamená to, že niekto ukradol vaše heslo a môže používať vaše konto na prístup k vašim osobným údajom alebo na odosielanie nevyžiadanej pošty.

Ako mohol haker získať moje heslo?

Hakeri používajú rôzne techniky na získavanie hesiel kont.

 • Malvér: ak si z internetu nainštalujete program, ktorý nepochádza od dôveryhodného vydavateľa, tento program môže obsahovať malvér na zaznamenávanie úderov na klávesy alebo na vyhľadávanie hesiel uložených v počítači.

 • Útoky na internetové lokality: ak hakeri preniknú na určitú internetovú lokalitu a odcudzia informácie o konte, môžu vyskúšať, či ste znova nepoužili to isté heslo aj na iných lokalitách.

 • Neoprávnené získavanie údajov: hakeri často navedú ľudí, aby im sami poslali svoje údaje o konte.

Ako môžem obnoviť svoje konto?

Ak chcete obnoviť svoje konto, postupujte takto:

1. Pred zmenou hesla vyčistite svoj počítač od vírusov a malvéru.

Väčšina hakerov získa vaše heslo prostredníctvom malvéru, ktorý sa nainštaloval do počítača bez vášho vedomia (napríklad pri stiahnutí nového šetriča obrazovky, panela s nástrojmi alebo iného softvéru z nedôveryhodného zdroja). Pred zmenou hesla je dôležité vyčistiť počítač od vírusov a malvéru. Hakeri tak nebudú môcť získať prístup k novému heslu.

Ak máte nainštalovaný účinný antivírusový program, skontrolujte, či je aktualizovaný, a potom vykonajte úplnú kontrolu svojho systému. Ak v počítači nemáte nainštalovanú žiadnu antivírusovú aplikáciu, spoločnosť Microsoft vám ponúka určité bezplatné riešenia.

 • Ak používate Windows 7, môžete si zadarmo stiahnuť a nainštalovať Microsoft Security Essentials.

 • Ak používate Windows 8.1, už máte program Windows Defender. Ak ho chcete zapnúť, na domovskej obrazovke alebo v kľúčovom tlačidle Vyhľadávanie vyhľadajte výraz Windows Defender, ťuknite alebo kliknite na položku Windows Defender a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pred zmenou hesla spustite úplnú kontrolu počítača bez ohľadu na to, ktorú antivírusovú aplikáciu máte nainštalovanú. Antivírusovú aplikáciu by ste tiež mali nastaviť tak, aby automaticky získavala aktualizácie a pravidelne kontrolovala počítač.

2. Zmeňte heslo alebo vytvorte nové heslo.

Po spustení antivírusovej aplikácie sa skúste prihlásiť do svojho konta a zmeniť heslo. Ak sa nemôžete prihlásiť, skúste vytvoriť nové heslo.

Vytvorte si silné heslo.

Neodporúča sa

Odporúča sa

Nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne kontá.

Nové heslo výrazne odlíšte od predchádzajúcich hesiel.

Nerecyklujte heslá.

Pravidelne meňte svoje heslo.

Nepoužívajte jedno slovo ako svoje heslo.

Ako heslo používajte frázu (bez medzier medzi slovami), ktorú nie je ľahké uhádnuť.

Nepoužívajte jednoducho zapamätateľné osobné údaje ako meno, mená členov rodiny, adresu alebo telefónne číslo.

Používajte jednoducho zapamätateľné vety alebo frázy skonvertované na reťazec s veľkými písmenami, číslicami a symbolmi.

Nepoužívajte heslá ako „heslo“, „peniaze$$$“ alebo „12345678“.

Používajte náš nástroj na kontrolu hesla na otestovanie nového hesla pred jeho použitím.

 • Neodporúča sa

 • Nepoužívajte rovnaké heslo pre rôzne kontá.

 • Nerecyklujte heslá.

 • Nepoužívajte jedno slovo ako svoje heslo.

 • Nepoužívajte jednoducho zapamätateľné osobné údaje ako meno, mená členov rodiny, adresu alebo telefónne číslo.

 • Nepoužívajte heslá ako „heslo“, „peniaze$$$“ alebo „12345678“.

 • Odporúča sa

 • Nové heslo výrazne odlíšte od predchádzajúcich hesiel.

 • Pravidelne meňte svoje heslo.

 • Ako heslo používajte frázu (bez medzier medzi slovami), ktorú nie je ľahké uhádnuť.

 • Používajte jednoducho zapamätateľné vety alebo frázy skonvertované na reťazec s veľkými písmenami, číslicami a symbolmi.

 • Používajte náš nástroj na kontrolu hesla na otestovanie nového hesla pred jeho použitím.

3. Obnovte nastavenie konta.

Keďže prístup k vášmu kontu získala iná osoba, vymazali sme nastavenie vášho konta a odstránili sme všetky nastavenia pre adresy na odosielanie, preposielanie e-mailov a automatické odpovedanie. Tu je postup, ako obnoviť toto nastavenie.

 1. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení.

  Kontá na odosielanie alebo prijímanie: v časti Spravovanie konta kliknite na položku Vaše e-mailové kontá.

  Adresa na odpovedanie: v časti Písanie e-mailu kliknite na položku Odpoveď na adresu.

  Preposielanie e-mailov: v časti Spravovanie konta kliknite na položku Preposielanie pošty.

  Automatické odpovedanie: v časti Spravovanie konta kliknite na položku Odosielanie automatických odpovedí počas neprítomnosti.

 3. Zadajte požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

4. Obnovte odstránené e-maily a kontakty.

Vaše odstránené správy začneme ukladať na bezpečnom mieste hneď, ako zistíme, že vaše konto mohli napadnúť hakeri. V službe Outlook.com kliknite na priečinok Odstránené. V dolnej časti okna kliknite na položku obnoviť odstránené správy.

Outlook.com obnoví toľko správ, koľko je možné obnoviť, a potom ich vloží do priečinka Odstránené. Neobnovené správy sa natrvalo stratia.

Ak sa odstránili aj kontakty, možno ich budete môcť obnoviť. Pozrite si tému Obnovenie odstránených kontaktov.

Poznámka

 • E-maily odstránené z kont detí nie je možné obnoviť. Vďaka tomu si rodičia môžu byť istí, že ak raz odstránia správy z kont svojich detí, tieto správy zostanú odstránené.

5. Pomôžte zabrániť ďalším útokom hakerov.

Ak chcete predísť napadnutiu svojho účtu hakermi v budúcnosti, získajte ďalšie informácie o tom, ako lepšie ochrániť svoje konto.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri zachovaní bezpečnosti online, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Získajte pomoc s počítačovou aplikáciou Outlook.

Máte nápady na vylepšenie služby Outlook.com? Radi si ich vypočujeme.