Overenie konta Outlook.com

Rozosielatelia nevyžiadanej pošty niekedy vytvárajú pomocou automatizovaných programov kontá Microsoft Outlook alebo iné e-mailové kontá na posielanie nevyžiadaných e-mailov. Preto sa pri prvom pokuse o odoslanie e-mailovej správy zo služby Outlook zobrazí výzva na overenie konta.

Po kliknutí na overovacie prepojenie sa zobrazí výzva na zadanie radu náhodných znakov z obrázka. (Môžete si tiež vypočuť zvukový súbor s nahrávkou príslušných znakov.)

Správnym zadaním zobrazených znakov potvrdíte, že ste človek, nie automatizovaný program. Služba Outlook vás príležitostne znova vyzve na overenie konta s cieľom uistiť sa, že ste to stále vy a vaše konto nebolo zneužité na účely rozosielania nevyžiadanej pošty.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?