Overenie konta Outlook.com

Rozosielatelia nevyžiadanej pošty niekedy vytvárajú pomocou automatizovaných programov kontá Microsoft Outlook alebo iné e-mailové kontá na posielanie nevyžiadaných e-mailov. Preto sa pri prvom pokuse o odoslanie e-mailovej správy zo služby Outlook zobrazí výzva na overenie konta.

Po kliknutí na overovacie prepojenie sa zobrazí výzva na zadanie radu náhodných znakov z obrázka. (Môžete si tiež vypočuť zvukový súbor s nahrávkou príslušných znakov.)

Správnym zadaním zobrazených znakov potvrdíte, že ste človek, nie automatizovaný program. Služba Outlook vás príležitostne znova vyzve na overenie konta s cieľom uistiť sa, že ste to stále vy a vaše konto nebolo zneužité na účely rozosielania nevyžiadanej pošty.

Prechod do služby Outlook.com

Ďalšie zdroje

Jednoduché pokyny na vykonávanie bežných úloh.
Základy používania služby Outlook.com

Potrebujete pomôcť s počítačovou aplikáciou Outlook?
Vyhľadanie podpory pre balík Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?
Položte svoju otázku vo fórach komunity

Máte nejaké nápady v súvislosti so službou Outlook.com?
Pošlite nám svoje pripomienky

Nemôžete sa dostať k službe Outlook.com?
Skontrolujte stav služby