Úvod

Tento kurz vám pomôže identifikovať a opraviť bežné problémy s tlačiarňou vo Windowse. Problémy s tlačou môžu byť spôsobené nesprávnym pripojením káblov, problémami s bezdrôtovými adaptérmi, nesprávnymi nastaveniami, poškodenými alebo nekompatibilnými ovládačmi tlačiarne alebo chýbajúcimi aktualizáciami. Tento kurz sa netýka problémov s tlačou súvisiacich s konkrétnymi aplikáciami.

Používanie tohto kurzu

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak každý krok vykonáte v danom poradí, vyskúšate tlačiť, a až potom prejdete na ďalší krok.
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Pomoc od komunity

Odpovede na svoje otázky získate vo fóre pre Windows.

Pomoc od spoločnosti Microsoft

Získajte pomoc od profesionálneho poskytovateľa podpory prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo konverzácie.