Pomocou služby Bezpečnosť rodiny môžete nastaviť obmedzenia času, ktorý deti strávia pri počítači, ako aj webových lokalít, aplikácií a hier, ktoré používajú (a v akom čase). Na nastavenie služby Bezpečnosť rodiny je potrebné prihlásenie kontom správcu. Kým začnete, skontrolujte, či má každé dieťa, ktoré chcete monitorovať, štandardné používateľské konto alebo detské konto. Bezpečnosť rodiny sa automaticky zapne po vytvorení konta dieťaťa. Pre štandardné konto ju môžete zapnúť neskôr. Ďalšie informácie o používateľských kontách nájdete v témach Vytvorenie používateľského konta a Používateľské kontá: najčastejšie otázky.

Poznámka

 • Ak máte počítač pripojený k doméne, Bezpečnosť rodiny nemusí byť dostupná. Obráťte sa na správcu systému.

Zobraziť všetko

Vytvorenie nového detského konta

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, ťuknite alebo kliknite na položku Ostatné kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie konta.

 3. Ťuknite alebo kliknite na prepojenie Pridať konto dieťaťa.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak má vaše dieťa e-mailovú adresu, zadajte ju, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  • Ak chcete dieťaťu vytvoriť novú e-mailovú adresu, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov.

  • Ak chcete, aby sa mohlo dieťa prihlásiť len do tohto počítača, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto dieťaťa bez e-mailu a postupujte podľa pokynov.

  V službe Bezpečnosť rodiny sa automaticky začne monitorovať nové konto.

Vypnutie služby Bezpečnosť rodiny pre existujúce konto dieťaťa

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Vyberte konto, ktoré chcete monitorovať pomocou služby Bezpečnosť rodiny, a kliknite alebo ťuknite na položku Upraviť.

  Ak dieťa nemá štandardné používateľské konto, pozrite si predchádzajúce kroky v časti Nastavenie nového konta pre dieťa.

 4. V zozname Typ konta vyberte možnosť Dieťa a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

  Po zapnutí služby Bezpečnosť rodiny pre konto dieťaťa môžete upraviť jednotlivé nastavenia, ktoré chcete mať pod kontrolou:

  • Filtrovanie webového obsahu. Môžete si byť istí, že vaše deti navštevujú len webové lokality primerané svojmu veku, a rozhodnúť sa, či chcete blokovať alebo povoliť prístup na určité webové lokality.

  • Časové obmedzenia. Môžete zadať hodiny, kedy sa môžu deti prihlasovať do počítača, a dokonca aj nastaviť rôzne časové obmedzenia pre každý deň. Ak je dieťa prihlásené v čase ukončenia vyhradeného času, automaticky bude odhlásené.

  • Obmedzenia hier a aplikácií z Windows Obchodu. Môžete určiť, ktoré hry a aplikácie z Windows Obchodu bude môcť vaše dieťa používať, nastaviť úroveň prístupu podľa veku a zablokovať alebo povoliť konkrétne tituly.

  • Obmedzenia počítačových aplikácií. Deťom môžete zabrániť spúšťať aplikácie, ktoré podľa vás nemajú používať.

Zmena nastavenia služby Bezpečnosť rodiny pre používateľa

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať nastavenia služby Bezpečnosť rodiny online.

Pridanie ďalšej osoby ako rodiča do služby Bezpečnosť rodiny

Po pridaní osoby ako rodiča bude táto osoba reagovať na žiadosti o povolenia a sledovať aktivity v počítači.

 1. Prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a prihláste sa so svojím kontom Microsoft.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať rodiča.

 3. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pridať ako rodiča, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať žiadosť.
Potrebujete ďalšiu pomoc?