Úrovne výstrah v aplikácii Microsoft Security Essentials

Keď aplikácia Microsoft Security Essentials zistí potenciálnu hrozbu, priradí k hrozbe určitú úroveň výstrahy na základe priradeného súboru definícií. Potom vykoná predvolenú akciu, ktorá je priradená k tejto úrovni hrozby.

Úrovne výstrah vám pomáhajú rozhodnúť sa, ako reagovať na vírusy, spyware a ďalší potenciálne nežiaduci softvér. Keď vám aplikácia Microsoft Security Essentials odporúča odstrániť všetky vírusy a spyware, nie každý takto označený softvér musí byť škodlivý alebo nežiaduci. Informácie v tejto tabuľke vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o ďalšom postupe, ak aplikácia Microsoft Security Essentials zistí v počítači potenciálne nežiaduci softvér.

Úroveň výstrahy
Vysvetlenie
Odporúčaný postup

Závažná

Ide o rozšírené alebo mimoriadne škodlivé programy ako vírusy alebo červy, ktoré majú negatívny vplyv na ochranu osobných údajov a zabezpečenie počítača a ktoré môžu poškodiť počítač.

Ak sa zobrazí výzva, okamžite odstráňte zistený softvér. Ak ste nezmenili predvolené nastavenie, aplikácia Microsoft Security Essentials sa automaticky pokúsi odstrániť škodlivý softvér, aby pomohla ochrániť počítač pred potenciálnou infekciou. (Po automatickom odstránení škodlivého softvéru môže aplikácia Microsoft Security Essentials zmeniť niektoré nastavenia systému Windows, ako je napríklad nastavenie predvolenej domovskej stránky a poskytovateľa vyhľadávania.)

Vysoká

Ide o programy, ktoré môžu zhromažďovať osobné informácie a negatívne ovplyvniť ochranu osobných údajov alebo poškodiť počítač. Môže to byť napríklad program, ktorý zhromažďuje informácie alebo mení nastavenia (zvyčajne bez vedomia alebo súhlasu používateľa).

Ak sa zobrazí výzva, okamžite odstráňte zistený softvér. Ak ste nezmenili predvolené nastavenie, aplikácia Microsoft Security Essentials sa automaticky pokúsi odstrániť škodlivý softvér, aby pomohla ochrániť počítač pred potenciálnou infekciou. (Po automatickom odstránení škodlivého softvéru môže aplikácia Microsoft Security Essentials zmeniť niektoré nastavenia systému Windows, ako je napríklad nastavenie predvolenej domovskej stránky a poskytovateľa vyhľadávania.)

Stredná

Toto sú programy, ktoré môžu mať vplyv na ochranu osobných údajov alebo môžu vykonávať v počítači zmeny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť používanie počítača. Môže to byť napríklad program, ktorý zhromažďuje osobné informácie alebo mení nastavenia.

Ak chcete zistiť, prečo došlo k rozpoznaniu určitého softvéru, prečítajte si podrobnosti výstrahy. Ak sa vám nepáčia akcie, ktoré softvér vykonáva, alebo ak nepoznáte vydavateľa a nedôverujete mu, pouvažujte nad blokovaním alebo odstránením softvéru.

Nízka

Toto je potenciálne nežiaduci softvér, ktorý môže zhromažďovať informácie o vás alebo o počítači, alebo môže zmeniť spôsob fungovania počítača. Softvér však pracuje v súlade s Licenčnými podmienkami pre softvér od spoločnosti Microsoft, ktoré sa zobrazili pri jeho inštalácii.

Tento softvér je pri spúšťaní v počítači zvyčajne neškodný, ak nebol nainštalovaný bez vášho vedomia. Ak neviete, či ho máte povoliť, prečítajte si podrobnosti výstrahy alebo skontrolujte, či poznáte vydavateľa softvéru a dôverujete mu.