Do prehrávača Windows Media Player je možné pomocou doplnkov pridať nové funkcie, napríklad zvukové a obrazové efekty, vizualizácie alebo kodeky, ktoré podporujú nové formáty súborov. V prehrávači je k dispozícii niekoľko doplnkov vizualizácie, pričom ďalšie doplnky si môžete prevziať z Internetu. Ak chcete pridať doplnok, musíte byť prihlásení ako správca.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy doplnkov podporovaných prehrávačom:

Typ doplnku Funkcia
Typ doplnku

Vizualizácia

Funkcia

Zobrazuje kombinácie farieb a geometrických tvarov, ktoré sa menia spolu s rytmom prehrávaného zvuku.

Typ doplnku

Prehráva sa

Funkcia

Pridáva nové funkcie do režimu Prehráva sa.

Typ doplnku

Okno

Funkcia

Pridáva funkciu realizovanú v inom okne ako v okne prehrávača.

Typ doplnku

Pozadie

Funkcia

Pridáva novú funkciu realizovanú na pozadí. Nezahŕňa používateľské rozhranie.

Typ doplnku

Video DSP

Funkcia

Obsahuje obrazové efekty, napríklad zmenu nasýtenia farieb. DSP (Spracovanie digitálneho zvukového signálu) je metóda analýzy a zmeny signálov (napríklad zvukových alebo obrazových), ktorá umožňuje vytvorenie požadovaného efektu.

Typ doplnku

Zvuk DSP

Funkcia

Obsahuje zvukový efekt, napríklad zmenu výstupnej úrovne zvuku.

Typ doplnku

Ďalšie efekty DSP

Funkcia

Realizuje efekty odlišné od tradičných zvukových a obrazových efektov.

Typ doplnku

Vykresľovač

Funkcia

Prehráva obsah s formátom, ktorý nie je určený pre prehrávač.

Zobraziť všetko

Zobrazenie informácií o doplnkoch v počítači

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, potom na položku Možnosti a nakoniec na kartu Doplnky.

 3. V zozname Kategória kliknite na kategóriu.

 4. Ak chcete zobraziť a upraviť nastavenie doplnku, kliknite v zozname doplnkov na doplnok a potom na položku Vlastnosti. Niektoré doplnky nemajú nastavenia, ktoré by sa dali upraviť v prehrávači.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnku, môžete tiež navštíviť webovú lokalitu, z ktorej ste si doplnok prevzali. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Preberanie doplnkov z Internetu

Doplnky môžete do prehrávača pridať ich prevzatím z Internetu. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na položku Všetky programy a nakoniec kliknite na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Na paneli s ponukami v knižnici prehrávača kliknite na položku Nástroje, ukážte na položku Prevziať a potom kliknite na položku Doplnky.

  Ak je panel s ponukami skrytý, kliknite na položku Usporiadať, ukážte na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Zobraziť panel s ponukami.

  Ďalšie informácie o paneli s ponukami sa nachádzajú v téme Zobrazovanie alebo skrývanie panela s ponukami v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Poznámka

 • Ak je prehrávač pri preberaní doplnku otvorený, na sprístupnenie doplnku môže byť potrebné zatvoriť a znova spustiť prehrávač.

Zapnutie a vypnutie doplnku

Niektoré doplnky je možné zapnúť a vypnúť, čím môžete zapnúť alebo vypnúť príslušný efekt. Toto je užitočné aj pri riešení problémov s doplnkom od inej spoločnosti ako spoločnosť Microsoft, ktorý nepracuje podľa očakávania. Niektoré doplnky, ako sú napríklad vizualizačné a vykresľovacie doplnky, sa automaticky povoľujú po pridaní a zostávajú povolené po celý čas, ako sú nainštalované v počítači.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na položku Všetky programy a nakoniec kliknite na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať, potom na položku Možnosti a nakoniec na kartu Doplnky.

 3. V zozname Kategória kliknite na kategóriu.

 4. V zozname doplnkov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zakázať doplnok, zrušte začiarknutie políčka vedľa daného doplnku.

   Ak nie je začiarkavacie políčko zobrazené, doplnok sa nedá zakázať.

  • Ak chcete povoliť doplnok, začiarknite políčko vedľa daného doplnku.

  Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.