Napálenie disku CD alebo DVD zo súboru ISO

Súbor ISO, označovaný aj ako obraz disku, je samostatný súbor, ktorý predstavuje kópiu celého údajového disku CD alebo DVD. Keď napálite disk CD alebo DVD zo súboru ISO, nový disk bude obsahovať rovnaké priečinky, súbory a vlastnosti ako pôvodný disk. Súbory ISO možno najčastejšie prevziať z webových lokalít. Súbor ISO môžete prevziať a použiť napríklad na aktualizáciu softvéru v počítači.

Súbor obrazu disku, ktorý má často príponu názvu súboru .iso alebo .img, môžete napáliť na zapisovateľný disk CD alebo DVD pomocou programu Windows Napaľovanie obrazov diskov. To, či môžete obraz disku napáliť na zapisovateľný disk CD, DVD alebo Blu-ray, závisí od napaľovačky diskov, podporovaného typu diskov, od veľkosti súboru obrazu disku, ako aj od zariadenia, v ktorom plánujete daný disk používať.

  1. Vložte do napaľovačky diskov zapisovateľný disk CD, DVD alebo Blu-ray.

  2. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

  3. V programe Windows Prieskumník nájdite súbor obrazu disku a dvakrát naň kliknite.

  4. Ak máte viacero napaľovačiek diskov, v zozname Napaľovačka diskov v programe Windows Napaľovanie obrazov diskov kliknite na napaľovačku, ktorú chcete použiť.

  5. (Voliteľné) Ak chcete overiť, či sa obraz disku správne napálil na disk, začiarknite políčko Overiť disk po napálení.

    Toto políčko by ste mali začiarknuť, ak je dôležitá integrita súboru obrazu disku (ak súbor obrazu disku obsahuje napríklad aktualizáciu firmvéru).

  6. Kliknutím na tlačidlo Napáliť spustite napaľovanie disku.

Poznámky

  • Ak máte v počítači nainštalovaný program na napaľovanie diskov CD alebo DVD od iného výrobcu, po dvojitom kliknutí na súbor obrazu disku sa môže otvoriť daný program. Ak chcete namiesto daného programu použiť na napálenie súboru obrazu disku program Windows Napaľovanie obrazov diskov, kliknite na súbor obrazu disku pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Napáliť obraz disku.

  • Nie je možné vytvárať obrazové súbory disku pomocou nástroja Windows Napaľovanie obrazov diskov. Ak chcete vytvoriť obrazový súbor disku, treba nainštalovať a používať program na napaľovanie diskov CD alebo DVD tretej strany alebo iný program, ktorý umožňuje vytvoriť obrazové súbory diskov z diskov CD alebo DVD.

Identifikácia článku: MSW700043