Napaľovanie disku CD alebo DVD v programe Windows Prieskumník

Ak je počítač vybavený napaľovačkou diskov CD alebo DVD, môžete kopírovať súbory na zapisovateľný disk. Tento proces sa označuje ako napaľovanie disku. Systém Windows napaľuje disky vo formáte Live File System alebo vo formáte Mastered v závislosti od vybratého formátu disku. Ďalšie informácie o výbere formátu pri napaľovaní disku sa nachádzajú v téme Aký formát disku CD alebo DVD treba používať?

Obrázok tlačidla Prehrať Pozrieť video: Video: Burning a CD (4:14)

V nasledujúcich postupoch je vysvetlené použitie programu Windows Prieskumník na napálenie údajového disku (typ disku užitočný na ukladanie, archivovanie a zdieľanie súborov medzi rôznymi počítačmi a zariadeniami). Ak chcete vytvoriť iné typy diskov, ako je napríklad disk DVD-Video (na prehrávanie v bežnom prehrávači diskov DVD) alebo zvukový disk CD (na prehrávanie v bežnom prehrávači diskov CD), budete musieť použiť iný program alebo funkciu systému Windows.

Zobraziť všetko

Napaľovanie disku použitím formátu Live File System

Formát Live File System vyberte, ak chcete napáliť údajový disk, ktorý bude možné prehrávať v počítači so systémom Windows XP alebo novším.

 1. Do napaľovačky diskov CD, DVD alebo Blu-ray vložte zapisovateľný disk, ako je napríklad disk CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Napáliť súbory na disk použitím programu Windows Prieskumník.

  Ak sa dialógové okno Automatické prehrávanie nezobrazí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač a potom dvakrát kliknite na napaľovačku diskov.
 3. V dialógovom okne Napáliť disk zadajte názov daného disku do poľa Názov disku, kliknite na položku Ako jednotka USB flash a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Táto možnosť sa vzťahuje na napálenie disku, ktorý používa formát Live File System. Naformátovanie disku môže trvať niekoľko minút. Po naformátovaní disku sa zobrazí prázdny priečinok disku.

 4. Otvorte priečinok so súbormi, ktoré chcete napáliť, a presuňte súbory do prázdneho priečinka na disku.

  Ak chcete vybrať viaceré položky, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každý súbor, ktorý chcete napáliť.

  Po presunutí sa súbory skopírujú sa na disk automaticky.

  Obrázok zobrazujúci kopírovanie súborov do priečinka disku presúvaním myšou
  Súbory (alebo celé priečinky) možno skopírovať do priečinka na disku ich presunutím na ikonu disku alebo do otvoreného priečinka disku
 5. Po skopírovaní súborov a priečinkov môže byť potrebné zavrieť reláciu disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zatvorenie alebo dokončenie disku CD alebo DVD.

Tip

 • Namiesto presúvania súborov podľa vyššie uvedených pokynov môžete v programe Windows Prieskumník vybrať súbory, ktoré chcete napáliť, kliknúť na jeden z vybratých súborov pravým tlačidlom myši, ukázať na položku Odoslať kam a potom kliknúť na jednotku napaľovačky diskov.

Napaľovanie disku použitím formátu Kompozícia

Formát Mastered vyberte, ak chcete disk prehrávať v ľubovoľnom počítači alebo na niektorých iných elektronických zariadeniach, ako sú napríklad prehrávače diskov CD, DVD a Blu-ray, ktoré umožňujú prehrávanie digitálnych hudobných súborov, obrázkov alebo videoklipov.

 1. Do napaľovačky diskov CD, DVD alebo Blu-ray vložte zapisovateľný disk, ako je napríklad disk CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Napáliť súbory na disk použitím programu Windows Prieskumník.

  Ak sa dialógové okno Automatické prehrávanie nezobrazí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Počítač a potom dvakrát kliknite na napaľovačku diskov.
 3. V dialógovom okne Napáliť disk zadajte názov daného disku do poľa Názov disku, kliknite na položku V prehrávači diskov CD/DVD a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Otvorte priečinok so súbormi, ktoré chcete napáliť, a presuňte súbory do prázdneho priečinka na disku.

  Ak chcete vybrať viaceré položky, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každý súbor, ktorý chcete napáliť.

 5. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Napáliť na disk a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

  Vybraté súbory sa skopírujú na disk. Po skončení napaľovania sa podávač napaľovačky otvorí a disk môžete vybrať. Môžete ho použiť v inom počítači alebo v niektorých prehrávačoch diskov CD alebo DVD. Relácia disku sa skončila.

Poznámky

 • Ak chcete napáliť disk vo formáte Mastered, na pevnom disku sa môže vyžadovať voľné miesto s až dvojnásobnou kapacitou disku. Bežný disk CD má kapacitu 650 megabajtov (MB). V prípade bežného disku DVD je to 4,38 gigabajtu (GB). V prípade disku Blu-ray je to približne 23 GB.

 • Čas potrebný na napálenie disku vo formáte Mastered sa skráti a bude potrebné menšie voľné miesto na pevnom disku, ak sú napaľované súbory a priečinky uložené na rovnakej jednotke ako umiestnenie dočasného priečinka (zvyčajne jednotka C:\) a jednotka je naformátovaná systémom súborov NTFS.

 • Namiesto presúvania súborov podľa vyššie uvedených pokynov môžete v programe Windows Prieskumník vybrať súbory, ktoré chcete napáliť, kliknúť na jeden z vybratých súborov pravým tlačidlom myši, ukázať na položku Odoslať kam a potom kliknúť na jednotku napaľovačky diskov.

 • Ak sa rozhodnete súbory nenapáliť na disk, odstránením dočasných súborov uvoľnite miesto na pevnom disku. Ak chcete odstrániť dočasné súbory, otvorte priečinok disku a na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Odstrániť dočasné súbory.

 • Veľkosť voľného a použitého miesta na disku DVD-RW alebo DVD+RW sa v programe Windows Prieskumník nemusí zobrazovať správne.