Pripojenie k zariadeniam Bluetooth a iným bezdrôtovým alebo sieťovým zariadeniam

K počítaču môžete pripojiť bezdrôtový telefón, klávesnicu, myš alebo iné zariadenie. Tieto zariadenia zahŕňajú aj zariadenia s technológiou Bluetooth a bezdrôtové sieťové zariadenia (Wi-Fi). Do počítača môžete pridať aj sieťové zariadenie, ako je napríklad tlačiareň s podporou sieťového pripojenia, ukladacie zariadenie alebo rozširovacie zariadenie aplikácie Windows Media Center.

Pozrite si toto video a zistite, ako k počítaču pripojiť zariadenia Bluetooth a iné bezdrôtové alebo sieťové zariadenia. (1:17)

Nemusíte pridávať zariadenia, ktoré sú už k počítaču pripojené pomocou kábla USB alebo iného káblového pripojenia. Systém Windows tieto zariadenia automaticky zistí a zobrazí.

Obrázok Sprievodcu pridaním zariadenia
Zoznam zariadení v sprievodcovi pridaním zariadenia

Poznámka

 • Technológia Bluetooth nie je podporovaná v žiadnej verzii systému Windows Server.

Zobraziť všetko

Pridanie bezdrôtového alebo sieťového zariadenia

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V kategórii Hardvér a zvuk kliknite na položku Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Ak sa bezdrôtové alebo sieťové zariadenie, ktoré chcete pridať, nezobrazuje, prečítajte si nižšie uvedené pokyny.

Ďalšie informácie o pridaní bezdrôtovej alebo sieťovej tlačiarne nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

Vyhľadanie bezdrôtového zariadenia

Ak systém Windows nedokáže zistiť bezdrôtové zariadenie, ktoré chcete pridať do počítača, môžu vám pomôcť nasledujúce tipy.

 • Uistite sa, že zariadenie, s ktorým sa pokúšate počítač spárovať (spojiť), nie je vypnuté, nemá vybitú batériu alebo sa nenachádza v režime spánku.

 • Skontrolujte, či ste už v minulosti zariadenie nepridali do počítača. Zariadenia, ktoré už boli do počítača pridané, sa viac nezobrazujú v zozname zariadení dostupných na pripojenie v Sprievodcovi pridaním zariadenia.

 • Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu bezdrôtového pripojenia vášho počítača, čo je pre väčšinu zariadení Bluetooth v okruhu 1,8 až 2,7 m alebo 30 m v prípade zariadenia s rozhraním Wi-Fi. Ak si nie ste istí, či sa nachádzate v tomto rozsahu, skúste sa priblížiť k počítaču. Ak sa medzi zariadením a počítačom nachádza stena, umiestnite zariadenie a počítač do rovnakej miestnosti.

 • Skontrolujte, či bezdrôtové zariadenie neovplyvňujú iné zariadenia, napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny alebo iné bezdrôtové zariadenia.

 • Ak počítač používa externý adaptér Bluetooth alebo Wi-Fi, uistite sa, že adaptér pracuje správne a je správne pripojený a nainštalovaný.

 • Ak je technológia Bluetooth integrovanou súčasťou počítača, skontrolujte, či je zapnutý rádiový modul Bluetooth. Môže sa tým zapnúť aj prijímač bezdrôtového pripojenia. Mnohé prenosné počítače majú na zapnutie a vypnutie modulu k dispozícii externý prepínač. Ak neviete, ako ho zapnúť, prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Skontrolujte, či sa zariadenie dá vyhľadať. Ak je zariadenie Bluetooth nastavené na vyhľadanie, odosiela rádiové signály informujúce ostatné zariadenia a počítače o svojom umiestnení. Ak neviete nastaviť svoje zariadenie na vyhľadanie, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Niektoré zariadenia (napríklad bezdrôtová myš alebo klávesnica) majú na svojom povrchu tlačidlo, ktoré je potrebné stlačiť, zatiaľ čo na nastavenie vyhľadania iných zariadení (napríklad mobilného telefónu s technológiou Bluetooth) je potrebné použiť nastavenie v ponuke softvéru zariadenia.

 • Ak sa pokúšate pridať k počítaču bezdrôtové sieťové zariadenie, dané zariadenie musí byť najskôr nakonfigurované na používanie vašej bezdrôtovej siete. Ak neviete nakonfigurovať bezdrôtové zariadenie, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

  Poznámka

  • Niektoré zariadenia Wi-Fi je pred ich zistením potrebné uviesť do režimu vyhľadávania, ktorý sa označuje ako režim WPS (Wireless Protected Setup). Ďalšie informácie nájdete v informáciách dodaných so zariadením alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Ak používate softvér rozhrania Bluetooth od iného výrobcu, než je spoločnosť Microsoft, systému Windows sa nemusí podariť zistiť zariadenie Bluetooth a umožniť jeho pridanie do počítača. Ak chcete zistiť, či používate softvér rozhrania Bluetooth od spoločnosti Microsoft, postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte text Bluetooth a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie zariadení Bluetooth.

  3. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia Bluetooth kliknite na kartu Hardvér a vyhľadajte položku Microsoft Bluetooth Enumerator. Ak sa táto položka nezobrazuje, nepoužívate softvér rozhrania Bluetooth od spoločnosti Microsoft.

Vyhľadanie sieťového zariadenia

Nižšie je uvedených niekoľko tipov, pomocou ktorých môžete systému Windows pomôcť zistiť sieťové zariadenie, ktoré chcete pridať do počítača.

 • Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako počítač. Ak ide o káblové sieťové zariadenie, skontrolujte, či pripojené k sieti a zapnuté. Ak ide o zariadenie Wi-Fi, uistite sa, že je zapnuté a správne nakonfigurované na pripojenie k vašej sieti. Ak neviete nakonfigurovať bezdrôtové zariadenie, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Skontrolujte, či už zariadenie nebolo k počítaču pridané v minulosti. Zariadenia, ktoré už boli k počítaču pridané, sa viac nezobrazujú v zozname zariadení, ku ktorým je možné sa pripojiť v sprievodcovi pridaním zariadenia.

 • Po pripojení nového zariadenia k počítaču počkajte niekoľko sekúnd, kým ho systém Windows zistí.

 • Uistite sa, že sieťová brána firewall siete neblokuje zariadenie pred zobrazením v zozname zariadení dostupných na pridanie. Možno budete musieť zapnúť zisťovanie siete. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie zisťovania siete.

 • Nie všetky sieťové zariadenia je možné pridať k počítaču, a to aj vtedy, ak systém zistí zariadenie v sieti. Ak chcete zistiť, či je možné pripojiť zariadenie k počítaču, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 • Väčšinu sieťových zariadení možno zistiť len vtedy, keď sa nachádzajú v rovnakej podsieti ako počítač. Ak sieť obsahuje viaceré navzájom prepojené podsiete, skúste pripojiť zariadenie do rovnakej podsiete. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

 • Skontrolujte, či má sieťové zariadenie adresu IP a správnu sieťovú adresu. Väčšina sieťových smerovačov prideľuje adresy IP automaticky po pripojení zariadenia k sieti. Ďalšie informácie vám poskytne správca siete.

 • Skontrolujte, či je zariadenie nakonfigurované na rozpoznanie v sieti. Väčšina sieťových zariadení je tak nastavená automaticky. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Ak máte problémy s vyhľadaním alebo spárovaním zariadenia so sieťovým smerovačom alebo iným sieťovým zariadením, skúste aktualizovať softvér zariadenia. Tento softvér zariadenia sa nazýva firmvér. Aktualizácie firmvéru na prevzatie nájdete na webovej lokalite výrobcu.