Vytváranie prezentácií s hudbou v aplikácii Windows Media Center

Každý večierok potrebuje na navodenie nálady trochu hudby v pozadí, ale prišli vám niekedy na um fotografie v pozadí? S aplikáciou Windows Media Center môžete mať oboje.

Môžete použiť aplikáciu Media Center na prehrávanie prezentácií obľúbených fotografií spolu s hudbou na pozadí na počítači. Táto možnosť je mimoriadne pôsobivá, ak je počítač pripojený k televízoru. Prezentácie aplikácie Media Center môže úplne zmeniť dynamiku obývačky pri stretnutiach alebo na párty. Ďalšie informácie o pripojení počítača k televízoru sa nachádzajú v téme Pripojenie počítača k televízoru.

Obrázok počítača pripojeného k televízoru LCD a diaľkovému ovládaču aplikácie Windows Media Center.
Počítač pripojený k televízoru a diaľkovému ovládaču aplikácie Windows Media Center.

Jeden obrovský fotoalbum

Možno vlastníte digitálny fotoaparát a v počítači máte zbierku digitálnych fotografií. Výhodou použitia aplikácie Media Center na organizáciu týchto fotografií je to, že väčšinu práce urobí za vás. Ak sa vaše digitálne fotografie nachádzajú napríklad v knižnici obrázkov na pevnom disku počítača, aplikácia Media Center ich automaticky nájde ihneď po spustení. Zobrazenie obrázkov v aplikácii Media Center:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku Knižnica obrázkov.

Aplikácia Media Center zistí, či je k počítaču pripojený digitálny fotoaparát alebo pamäťová karta flash, a ponúkne vám možnosť importovania nových obrázkov priamo do aplikácie Media Center. Hneď, ako sú všetky fotografie k dispozícii, môžete ich prehľadávať a vykonávať na každej z nich bežné úpravy, ako napríklad otáčanie, orezávanie alebo odstránenie efektu červených očí. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úprava obrázkov v aplikácii Windows Media Center.

Prezentácie 21. storočia

Keď sa už vaša zbierka fotografií nachádza v aplikácii Media Center, je čas predviesť ju prostredníctvom prezentácií kamarátom a rodine. Ak chcete predviesť prezentáciu svojej celej zbierky fotografií, prejdite z úvodnej obrazovky aplikácie Windows Media Center na položku Obrázky a Videá, kliknite na možnosť Knižnica obrázkov a vyberte položku Prehrať prezentáciu.

Ale čo ak nechcete, aby stará mama videla snímku, na ktorej kŕmite psa zvyškami zo stola, a váš brat fotografie z novoročného večierka, na ktorý ste ho zabudli pozvať? Jedným zo spôsobov, ako riadiť, kto čo uvidí, je namiesto celej kolekcie prehrať prezentáciu určitého priečinka: z úvodnej obrazovky aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a Videá, vyberte položku Knižnica obrázkov, vyberte požadovaný priečinok a potom vyberte položku Prehrať prezentáciu.

Žiadna prezentácia nie je úplná bez hudby v pozadí. Pridaním hudby k prezentácii môžete vytvoriť tú správnu atmosféru bez ohľadu na to, o akú udalosť ide. Najlepší spôsob, ako pridať hudbu k prezentácii je vytvoriť vlastnú prezentáciu, do ktorej môžete získať kedykoľvek prístup.

Vytvorenie vlastnej prezentácie

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku Knižnica obrázkov.

  3. V riadku možností zobrazenia nad obrázkami kliknite na položky Prezentácie a Vytvoriť prezentáciu.

  4. Postupujte podľa inštrukcií na zadanie mena prezentácie a pridanie hudby a obrázkov. Po dokončení kliknite na obrazovke Skontrolovať a upraviť prezentáciu na položku Vytvoriť.

Pri prehrávaní prezentácie si môžete všimnúť, že medzi každým prechodom uplynie nastavený čas a niekedy sa v ľavom dolnom rohu zobrazia údaje o skladbe. Tieto a iné charakteristiky prezentácie môžete prispôsobiť podľa svojho želania.

Zmena nastavenia prezentácie

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
  2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Obrázky a nakoniec na položku Prezentácie.

  3. Zmeňte možnosti zobrazenia prezentácie a kliknite na položku Uložiť.

Možnosti prezentácie

Chystáte narodeninovú oslavu? Navštívia vás čoskoro príbuzní? Je mnoho príležitostí, pri ktorých sa vám prezentácia digitálnych fotografií môže hodiť. A ak máte digitálnu videokameru, môžete prostredníctvom aplikácie Windows Media Center prehrávať aj domáce videá. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prezeranie obrázkov a videí v aplikácii Windows Media Center.