Miniaplikácie pre pracovnú plochu (prehľad)

Systém Windows obsahuje miniprogramy označované ako miniaplikácie, ktoré poskytujú prehľadné informácie a umožňujú jednoduchý prístup k často používaným nástrojom. Miniaplikácie môžete napríklad použiť na spustenie obrazovej prezentácie alebo na priebežné zobrazenie aktualizovaných nadpisov. Medzi miniaplikácie dodávané so systémom Windows 7 patria Kalendár, Hodiny, Počasie, Titulky informačného kanála, Prezentácia a Obrázkový hlavolam.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Personalizing your PC.

Aký význam má používanie miniaplikácií?

Miniaplikácie pre pracovnú plochu umožňujú pohotový prístup k informáciám a nástrojom. Napríklad titulky najnovších správ môžete zobraziť v bezprostrednej blízkosti spustených programov. Preto, ak chcete byť pri práci informovaní o najnovšom dianí, nemusíte prácu prerušovať a prepínať na webovú lokalitu so správami.

Môžete používať miniaplikáciu Titulky informačného kanála na zobrazovanie najnovších spravodajských titulkov z ľubovoľných zdrojov. Nemusíte prerušiť prácu na dokumente, pretože titulky sú vždy viditeľné. Ak uvidíte titulok, ktorý vás zaujme, kliknete naň – webový prehľadávač sa otvorí priamo na danej správe.

Začíname pracovať s miniaplikáciami

Na pochopenie spôsobu používania miniaplikácií sa pozrieme na tri z nich: Hodiny, Prezentácia a Titulky informačných kanálov.

Ako funguje miniaplikácia Hodiny?

Keď kliknete pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Hodiny, zobrazí sa zoznam činností, ktoré môžete s miniaplikáciou vykonať, vrátane zatvorenia miniaplikácie Hodiny, jej zobrazenia v popredí pred otvorenými oknami a zmeny možností miniaplikácie Hodiny (ako je napríklad jej názov, časové pásmo a vzhľad).

Obrázok kliknutia pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Hodiny
Po kliknutí pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu sa zobrazí zoznam akcií, ktoré môžete s miniaplikáciou vykonať.

Tip

 • Keď ukážete na miniaplikáciu Hodiny, vedľa jej pravého horného rohu sa zobrazí tlačidlo Zavrieť a tlačidlo Možnosti.

  Obrázok miniaplikácie Hodiny
  Hodiny

Ako pracuje miniaplikácia Prezentácia?

Teraz skúste podržať ukazovateľ na miniaplikácii Prezentácia. Zobrazí sa súvislá prezentácia obrázkov z počítača.

Obrázok miniaplikácie Prezentácia
Prezentácia

Keď kliknete pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Prezentácia a potom kliknete na tlačidlo Možnosti, môžete vybrať obrázky, ktoré sa použijú v prezentácii, ovládať rýchlosť prehrávania prezentácie a zmeniť efekt prechodu medzi obrázkami. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Prezentácia a ukázať na položku Veľkosť, čo vám umožní zmeniť veľkosť miniaplikácie.

Tip

 • Keď ukážete na miniaplikáciu Prezentácia, vedľa jej pravého horného rohu sa zobrazia tlačidlá Zavrieť, Veľkosť a Možnosti.

  Obrázok miniaplikácie Prezentácia s tlačidlami
  Niektoré miniaplikácie, ako je napríklad miniaplikácia Prezentácia, obsahujú tlačidlá Zavrieť, Veľkosť a Možnosti.
Zobraziť všetko

Zmena obrázkov prezentácie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Prezentácia a kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V zozname Priečinok vyberte umiestnenie obrázkov, ktoré sa majú zobrazovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Predvolene nástroj Prezentácia zobrazuje položky uložené v priečinku Ukážka obrázkov.

Nastavenie rýchlosti prezentácie a efektu prechodu.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Prezentácia a kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V zozname Každý obrázok zobraziť vyberte, koľko sekúnd sa bude zobrazovať každý obrázok.

 3. V zozname Prechod medzi obrázkami vyberte požadovaný prechod a kliknite na tlačidlo OK.

Ako funguje miniaplikácia Titulky informačných kanálov?

Miniaplikácia Titulky informačných kanálov môže zobrazovať často aktualizované titulky z niektorej webovej lokality, ktorá poskytuje informačné kanály. Informačné kanály sa nazývajú aj kanály RSS, kanály XML, syndikovaný obsah alebo webové kanály. Webové lokality často používajú informačné kanály na distribúciu správ a blogov. Na prijímanie informačných kanálov je potrebné internetové pripojenie. V predvolenom nastavení miniaplikácia Titulky informačných kanálov nezobrazuje žiadne titulky. Ak chcete aktivovať zobrazenie malej skupiny prednastavených titulkov, kliknite na položku Zobraziť titulky.

Obrázok miniaplikácie Titulky
Titulky informačných kanálov

Po kliknutí na položku Zobraziť titulky môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku Titulky informačného kanála a potom kliknúť na položku Možnosti a vyberať v zozname dostupných informačných kanálov. Do zoznamu môžete pridať vlastné informačné kanály z webu.

Zobrazenie informačného kanála v miniaplikácii Titulky informačných kanálov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu Titulky informačného kanála a kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V zozname Zobraziť tento informačný kanál kliknite na kanál, ktorý chcete zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete titulky posúvať, klikajte na šípky na dolnom okraji miniaplikácie Titulky informačného kanála.

Aké miniaplikácie sú k dispozícii?

Miniaplikáciu je pred jej pridaním potrebné nainštalovať do počítača. Ak chcete zistiť, ktoré miniaplikácie sú nainštalované v počítači, použite tento postup:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Miniaplikácie.

 2. Zobrazte všetky miniaplikácie kliknutím na tlačidlá posúvania.

 3. Ak chcete zobraziť informácie o miniaplikácii, kliknite na ňu a potom kliknite na položku Zobraziť podrobnosti.

Poznámka

 • Program Rýchle poznámky a miniaplikácia Rýchle poznámky, ktoré boli k dispozícii v predchádzajúcej verzii systému Windows, boli v tejto verzii systému Windows 7 nahradené. Ak ste v predchádzajúcej verzii systému Windows používali program Rýchle poznámky alebo miniaplikáciu Rýchle poznámky, po inovovaní počítača budú všetky poznámky, ktoré boli vytvorené (písané rukou alebo ako text), k dispozícii v novej verzii programu Rýchle poznámky.

Pridávanie a odstraňovanie miniaplikácií

Na pracovnú plochu môžete pridať každú miniaplikáciu, ktorá je nainštalovaná v počítači. Ak chcete, na bočný panel môžete pridať viacero inštancií miniaplikácie. Ak napríklad potrebujete sledovať čas v dvoch časových pásmach, môžete pridať dve inštancie miniaplikácie Hodiny a nastaviť čas na každých podľa potreby.

Zobraziť všetko

Pridanie miniaplikácie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Miniaplikácie.

 2. Dvakrát kliknite na miniaplikáciu, ktorú chcete pridať.

Odstránenie miniaplikácie

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu a potom kliknite na položku Zavrieť miniaplikáciu.

Usporiadanie miniaplikácií

Miniaplikáciu môžete presunúť myšou na ľubovoľné miesto na pracovnej ploche.