Digitálne káblové prijímače: najčastejšie otázky

S aplikáciou Windows Media Center a vhodným hardvérom je možné sledovať a nahrávať prémiové digitálne kanály od vášho poskytovateľa káblovej televízie. Potrebné nastavenie počítača však vyžaduje pokročilého používateľa. Nižšie nájdete odpovede na niektoré časté otázky o tom, ako správne nastaviť počítač, aby mohol prijímať digitálne káblové vysielanie.

Zobraziť všetko

Čo je digitálny káblový prijímač?

Digitálny káblový prijímač je typ televízneho prijímača, ktorý dokáže prijímať kódované aj nekódované digitálne káblové kanály. Mnoho výrobcov osobných počítačov predáva špeciálne konfigurované počítače pripravené na káblovú televíziu, ktoré už majú zabudovaný minimálne jeden digitálny káblový prijímač. Digitálne káblové prijímače sa dajú zakúpiť aj samostatne.

Čo je karta CableCARD a ako je možné ju získať?

Karta CableCARD je bezpečnostné zariadenie, ktoré po vložení do zásuvky digitálneho káblového prijímača poskytuje bezpečný prístup ku kódovaným digitálnym káblovým programom, ktoré sú súčasťou vašej predplatenej digitálnej služby. Kartu CableCARD potrebujete, ak chcete získať prístup k prémiovým kanálom od vášho poskytovateľa káblovej televízie.

Karty CableCARD vlastnia poskytovateľa káblovej televízie a predplatiteľom sú prenajímané. Ak si chcete kartu prenajať, je potrebné dohodnúť si servisné stretnutie s vaším poskytovateľom káblovej televízie. Ak váš poskytovateľ túto službu ponúka, technický pracovník vám kartu CableCARD doručí, autorizuje a zaistí dostatočne silný signál, aby ho bolo možné prijímať cez digitálny káblový prijímač.

Čo je poradca pre digitálnu káblovú televíziu?

Poradca pre digitálnu káblovú televíziu je nástroj aplikácie Media Center, ktorý analyzuje hardvér počítača a zistí, či sú splnené minimálne technické požiadavky na sledovanie a nahrávanie digitálnej káblovej televízie. Požiadavky zahŕňajú výkon počítača, zobrazovacie parametre, ako aj dostupné typy pripojení.

Ak počítač spĺňa minimálne požiadavky, môžete aktualizovať systémové nastavenia a zapnúť podporu digitálnej káblovej televízie.

Spustenie poradcu pre digitálnu káblovú televíziu a zapnutie podpory digitálnej káblovej televízie

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak používate poradcu pre digitálnu káblovú televíziu prvýkrát, presuňte sa na položku Doplnky, potom kliknite na položku Galéria doplnkov, kliknite na kartu Poradca pre digitálnu káblovú televíziu a ďalej sa riaďte inštalačnými inštrukciami.

  • Ak je už poradca pre digitálnu káblovú televíziu v počítači nainštalovaný, prejdite na položku Doplnky, kliknite na položku Galéria doplnkov a potom kliknite na kartu Poradca pre digitálnu káblovú televíziu.

 3. Ďalej sa riaďte inštrukciami, ako spustiť poradcu pre digitálnu káblovú televíziu.

  • Ak systém prešiel testom, kliknutím na príkaz Aktualizovať systémové nastavenia zapnite podporu digitálnej káblovej televízie.

  Ak niektorý zo systémových komponentov nesplnil minimálne technické požiadavky, budete musieť tento problém najprv vyriešiť a až potom budete môcť sledovať a zaznamenávať vysielanie digitálnej káblovej televízie. Ak napríklad grafická karta nie je dostatočne výkonná, aby podporovala digitálne káblové vysielanie, najprv je potrebné nainštalovať novú a až potom znova spustite poradcu pre digitálnu káblovú televíziu.

  Obrázok poradcu pre digitálnu káblovú televíziu v aplikácii Media Center
  Obrazovka výsledkov analýzy vykonanej poradcom pre digitálnu káblovú televíziu

Môže používateľ sám pridať digitálny káblový prijímač alebo kartu CableCARD?

Väčšina používateľov digitálneho káblového prijímača si priamo zakúpila počítač pripravený na káblovú televíziu a väčšina poskytovateľov káblovej služby ponúkajúcich karty CableCARD má k dispozícii technikov, ktorí karty zákazníkom nainštalujú a autorizujú. Digitálny káblový prijímač je však možné zakúpiť a nainštalovať aj svojpomocne a niektorí poskytovatelia káblovej služby umožňujú aj vlastnú inštaláciu karty CableCARD do digitálneho káblového prijímača a jej následnú autorizáciu prostredníctvom zákazníckej linky. Svojpomocná inštalácia však vyžaduje pokročilého používateľa. Ak nemáte skúsenosti s riešením problémov s hardvérom a softvérom, nechajte si radšej kartu CableCARD nainštalovať a autorizovať technikom miestnej káblovej spoločnosti.

Postup nastavenia digitálneho káblového prijímača a karty CableCARD závisí od konkrétnej lokality, poskytovateľa káblovej služby a typu prijímača. Webové lokality komunít používateľov aplikácie Media Center, ako napríklad komunita Zelené tlačidlo, sú výbornými zdrojmi informácií týkajúcich sa kúpy a nastavenia digitálneho káblového prijímača s kartou CableCARD.

Ak plánujete kúpu digitálneho televízneho prijímača, no nemáte záujem o kartu CableCARD, existuje možnosť zaobstarať si digitálny televízny prijímač konfigurovaný pre signály typu ATSC a ClearQAM. V súčasnosti je na trhu dostupných niekoľko druhov prijímačov, ktoré dokážu prijímať nekódované digitálne televízne signály v štandardnom aj vysokom rozlíšení buď prostredníctvom antény (ATSC), alebo zásuvky káblovej televízie (ClearQAM) bez použitia karty CableCARD. Nevýhodou tohto druhu nastavenia je možná obmedzená ponuka kanálov v závislosti od poskytovateľa káblovej služby alebo, v prípade televíznej antény, od intenzity prijímaného signálu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je potrebné vedieť pred pridaním televíznych prijímačov na používanie v aplikácii Windows Media Center?.

Je možné sledovať televíziu cez digitálny káblový prijímač aj bez nainštalovanej karty CableCARD?

Karta CableCARD slúži na zabezpečenie prístupu ku kanálom, ktoré sú kódované. Za predpokladu, že máte predplatenú digitálnu káblovú službu, nemal by byť problém nastaviť prijímač a sledovať nekódované digitálne kanály (prostredníctvom signálu ClearQAM). Nebudete však pravdepodobne môcť využívať mnohé z predplatených kanálov (vrátane prémiových), keďže sú tieto kanály kódované. Ďalšie informácie o nastavení signálu ClearQAM sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Ako nainštalovať a aktivovať kartu CableCARD?

Ak je v počítači nainštalovaný digitálny káblový prijímač, pomocou nasledujúcich krokov môžete vy a váš káblový technik nainštalovať a aktivovať kartu CableCARD.

 1. Požiadajte káblového technika, aby skontroloval kvalitu káblového signálu. Úroveň signálu QAM by mala byť v rozmedzí ± 8 dBmV (technikovi by mal byť tento údaj zrozumiteľný).

 2. Postupujte podľa inštrukcií v kapitole Nastavenie signálu digitálnej káblovej televízie pomocou digitálneho káblového prijímača (len Spojené štáty americké) v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center. Zapíšte si položku UnitAddress a sériové číslo karty CableCARD uvedené na vonkajšej strane karty. (Číslice nebudú viditeľné, keď sa karta zasunie do prijímača).

 3. Pri spustenej aplikácii Media Center vložte kartu CableCARD do digitálneho káblového prijímača. Jeden zo svetelných indikátorov prijímača by mal blikať červenou a zelenou farbou približne 20 sekúnd a nakoniec začať svietiť nazeleno. Ak je svetlo červené, ide o upozornenie na signál Mimo pásma (káblovému technikovi by mal byť tento údaj zrozumiteľný).

 4. V aplikácii Media Center by sa mala zobraziť správa o nájdení karty CableCARD. Postupujte podľa inštrukcií a začnite s inštaláciou karty CableCARD.

 5. Keď sa počas inštalácie zobrazí stránka Zavolať káblovej spoločnosti, mali by ste vy alebo káblový technik telefonicky kontaktovať poskytovateľa káblovej služby a poskytnúť mu údaje z tejto stránky (nazývané párovacie údaje), potrebné na autorizáciu karty CableCARD.

  Karta CableCARD by sa mala aktivovať do 20 minút od momentu, keď poskytovateľ káblovej služby získal párovacie údaje a autorizoval kartu. Vyskúšajte viacero kanálov, aby ste sa uistili, že aktivácia karty CableCARD prebehla v poriadku.

Ako riešiť problémy s digitálnym káblovým prijímačom a kartou CableCARD?

V závislosti od typu problému existuje niekoľko možných riešení.

 • Ak je počítač pripojený k sieti, ktorá používa protokol IPsec (Internet Protocol security), digitálny káblový prijímač a karta CableCARD budú fungovať správne až po odpojení počítača zo siete.

 • Ak nefunguje živé televízne vysielanie alebo vysiela len obmedzený počet kanálov, vyskúšajte nasledujúci postup:

  • Kontaktujte telefonicky svojho poskytovateľa káblovej služby, požiadajte o kontrolu kvality káblového signálu a o potvrdenie, že boli párovacie údaje ku karte CreditCARD (zo stránky Zavolať káblovej spoločnosti) zaznamenané správne.

  • Skontrolujte webovú lokalitu Windows Update a uistite sa, že v digitálnom káblovom prijímači je nainštalovaný najnovší firmvér. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7. (Firmvér pre digitálny káblový prijímač sa zobrazí ako voliteľná aktualizácia.)

  • Kontaktujte telefonicky svojho poskytovateľa káblovej služby a požiadajte o výmenu karty CableCARD.

 • Ak sa pri sledovaní televízneho vysielanie zobrazuje chybové hlásenie Obmedzený obsah, vyskúšajte nasledovný postup:

  • Ak je počítač pripojený k televízoru alebo monitoru cez konektor DVI alebo HDMI, skontrolujte, či je obrazovka kompatibilná so zabezpečením HDCP.

  • Overte si u výrobcu počítača alebo grafickej karty, že používate vhodný ovládač grafickej karty.

  • Ak bola nedávno do počítača pridaná nová grafická karta a počítač je k televízoru alebo monitoru pripojený cez konektor DVI alebo HDMI, skontrolujte, či karta podporuje zabezpečenie HDCP a technológiu DirectX Video Acceleration (DXVA).

  • Skontrolujte, či je počítač pripojený k Internetu a či sa pripojenie neprerušilo.

  • Potvrďte aktiváciu systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a kliknutím na položku Systém. V rámci položky Aktivácia systému Windows skontrolujte, či je systém Windows aktivovaný.
 • Ak sa pri sledovaní televízneho vysielania zobrazuje chybové hlásenie Prijímač sa nenašiel, vyskúšajte nasledovný postup:

  • Reštartujte počítač.

  • Odstráňte a znova zapojte digitálny káblový prijímač do siete a skúste zopakovať nastavenie televízneho signálu. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znovu, môže byť potrebná aktualizácia firmvéru pre digitálny káblový prijímač. Preštudujte dokumentáciu dodanú spolu so zariadením alebo sa obráťte na výrobcu počítača so žiadosťou o pomoc.

  • Ak sa chybové hlásenie zobrazuje naďalej, je možné, že je prijímač blokovaný programom firewall. Skúste v nastaveniach programu firewall otvoriť nasledovné výnimky:

   Program
   Protokol/Port
   Smer
   Sieť

   ehprivjob.exe

   UDP 5001-5006

   Prichádzajúce

   Lokálna podsieť

   svchost.exe

   UDP 1900

   Prichádzajúce, odchádzajúce

   Lokálna podsieť

   systém

   TCP 2869

   Prichádzajúce, odchádzajúce

   Lokálna podsieť

   ehprivjob.exe

   TCP 554

   Odchádzajúce

   Lokálna podsieť

   ehprivjob.exe

   UDP 5757-5772

   Odchádzajúce

   Lokálna podsieť