Začíname s vysielaním prúdov mediálnych údajov

Tak ako aj iní používatelia, máte pravdepodobne tiež v knižnici prehrávača Windows Media Player množstvo súborov s hudbou, videami alebo obrázkami. Niekedy sa ale môže stať, že si budete chcieť vychutnať hudbu, videá a obrázky práve vtedy, keď nesedíte za počítačom. Môžete napríklad chcieť počúvať hudbu z iného počítača v kuchyni alebo si prezerať fotografie v digitálnom rámiku v obývačke. Vďaka vysielaniu prúdov mediálnych údajov, ktoré bolo v starších verziách prehrávača Windows Media Player označované ako zdieľanie médií, je takéto používanie médií možné.

Nastavenie potrebného vybavenia

Na vysielanie prúdu mediálnych údajov potrebujete nasledujúci hardvér:

 • Drôtová alebo bezdrôtová súkromná sieť.

 • Ďalší počítač v sieti alebo zariadenie známe ako prijímač digitálnych médií (niekedy nazývané aj ako sieťový digitálny mediálny prehrávač). Prijímače digitálnych médií sú hardvérové zariadenia pripojené k drôtovej alebo bezdrôtovej sieti, ktoré môžete ovládať pomocou počítača, a to aj vtedy, keď sa počítač nachádza v inej miestnosti.

Ďalšie informácie o nastavovaní zariadení v sieti nájdete v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Zapnutie vysielania prúdov údajov

Ak chcete v prehrávači Windows Media Player zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov v domácej sieti, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií.

  Položka Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií nebude v ponuke Prúd dostupná, ak už je vysielanie prúdov údajov zapnuté.

 3. Na stránke Možnosti vysielania prúdu údajov kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o používaní vysielania prúdov mediálnych údajov nájdete v téme Vysielanie prúdov mediálnych údajov do zariadení a počítačov pomocou prehrávača Media Player.

Identifikovanie vysielaných médií a zariadení, ktoré ich prijímajú

Obsah, ktorý sa má vysielať ako prúd údajov, a zariadenia v sieti, ktoré môžu vysielaný obsah prijímať, si môžete vybrať. Môžete si napríklad vybrať, že nechcete zdieľať hudbu s neslušnými textami piesní alebo obrázky s hodnotením tri a menej hviezdičiek. Môžete dokonca vytvoriť odlišné pravidlo pre každý počítač a každé zariadenie, ktoré prijíma vysielanie prúdu údajov. Ďalšie informácie o výbere nastavení vysielania prúdu údajov nájdete v téme Zmena nastavení pre vysielanie prúdov médií v prehrávači Windows Media Player.

Obrázok ovládacieho panela s možnosťami vysielania prúdu údajov
Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov

Ďalšie informácie o zachovaní ochrany osobných údajov a o zabezpečení pri vysielaní prúdov mediálnych údajov nájdete v téme Zabezpečenie a ochrana osobných údajov pri vysielaní prúdov mediálnych údajov: Najčastejšie otázky.

Prehrávanie rôznych druhov médií

Vysielať ako prúd údajov môžete takmer všetky digitálne mediálne súbory uložené v knižnici prehrávača vrátane chránených súborov Windows Media, ktoré ste prevzali z internetových obchodov. Ak chcete ako prúd údajov vysielať súbor v knižnici prehrávača, pôvodný súbor musí byť uložený v niektorom zo sledovaných priečinkov v knižniciach systému Windows. Informácie o monitorovaných priečinkoch nájdete v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player.

Poznámka

 • Ak používate prijímač digitálnych médií, toto zariadenie nemusí byť schopné prehrávať všetky typy súborov, ktoré dokáže počítač vysielať. Zariadenie môže napríklad prehrávať zvukové súbory, ale nemusí podporovať prehrávanie videosúborov alebo súborov s obrázkami. Zariadenie tiež môže prehrávať skladby, ktoré ste si zakúpili v internetovom obchode, ale nemusí byť schopné prehrávať skladby, ktoré ste si požičali prostredníctvom služby prihlásenia na odber.

Vysielanie prúdu mediálnych údajov do zariadení a iných počítačov pomocou funkcie Prehrať v

Funkcia Prehrať v umožňuje prenos hudby, videí a obrázkov do iných počítačov a zariadení v domácej sieti, takže médiá si môžete vychutnávať na rôznych miestach svojej domácnosti. Môžete napríklad vybrať zoznam skladieb v prehrávači Windows Media Player v počítači umiestnenom v spálni a vysielať skladby do domáceho hudobného systému pripojeného k bezdrôtovej sieti.

Obrázok dialógového okna Prehrať v
Dialógové okno funkcie Prehrať v

Ďalšie informácie o funkcii Prehrať v nájdete v téme Používanie funkcie Prehrať v na vysielanie prúdov mediálnych údajov.

Prístup k domácim médiám cez internet

Ak máte dva počítače so systémom Windows 7, môžete použiť prehrávač Windows Media Player na prístup k médiám cez internet pomocou vzdialeného vysielania prúdu mediálnych údajov. Ak je povolené vzdialené vysielanie prúdu mediálnych údajov v prenosnom počítači a v stolnom počítači, môžete získať prístup ku knižnici prehrávača v stolnom počítači cez internet aj z prenosného počítača.

Obrázok dialógového okna Internetový prístup k domácim médiám
Dialógové okno Internetový prístup k domácim médiám

Ďalšie informácie o vysielaní prúdu mediálnych údajov nájdete v téme Vysielanie prúdov mediálnych údajov cez Internet pomocou prehrávača Windows Media Player.

Poznámka

 • Vzdialené vysielanie prúdu mediálnych údajov nie je k dispozícii v systémoch Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic.