Ako zmením vzhľad aplikácie Windows Media Center na obrazovke?

Ak používate aplikáciu Windows Media Center na sledovanie televízneho vysielania na počítači, obraz na monitore alebo televízore môže byť roztiahnutý, alebo môžu byť po jeho stranách nepotrebné prázdne okraje. Znamená to, že nie je správne nastavený pomer strán. Problém by sa mal dať odstrániť upravením nastavenia obrazovky v aplikácii Media Center.

Obrázok aplikácie Media Center s okrajmi na každej strane obrazovky
Úprava nastavenia obrazovky v aplikácii Media Center

Pred zmenou ľubovoľného nastavenia aplikácie Media Center skontrolujte, či sú správne nakonfigurované nastavenia obrazovky na monitore alebo televíznom hardvéri a že používate najlepšie dostupné pripojenie na prepojenie počítača so zobrazovacím zariadením. Ďalšie informácie o rôznych typoch videopripojenia sa nachádzajú v téme Pripojenie počítača k televízoru.

Zobraziť všetko

Zmena pomeru strán pre určitý kanál

Ak sa problém s pomerom strán obrazu vyskytuje iba na niektorých televíznych kanáloch, môžete rozmery pre tieto kanály zmeniť pomocou funkcie Lupa.

  1. Počas sledovania televízneho vysielania kliknite pravým tlačidlom na video a potom kliknutím na šípku doprava prejdite na časť Lupa.

  2. Kliknutím na položku Lupa 1, Lupa 2, Lupa 3 a Lupa 4 si vyskúšajte rôzne režimy lupy a pozrite si, po použití ktorého sa okraje stratia a obraz sa príslušným spôsobom roztiahne.

Poznámky

  • Ak používate diaľkový ovládač aplikácie Media Center, do časti Lupa prejdite stlačením tlačidla ĎALŠIE.

  • Možnosti lupy nemusia byť pri niektorých digitálnych kanáloch dostupné.

Zmena celkového pomeru strán

Ak máte problém so zobrazením obrazu na všetkých kanáloch, ako so samotným rozhraním aplikácie Media Center, zmeňte všeobecné rozlíšenie obrazovky zo širokouhlej obrazovky (16:9) na štandardné zobrazenie (4:3) alebo naopak. Postup je nasledovný:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku Všeobecné, potom na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a nakoniec kliknite na položku Konfigurácia televízora alebo monitora.

  2. Postupujte podľa pokynov a po zobrazení výzvy na výber šírky obrazovky kliknite na možnosť Štandardná obrazovka (4:3) alebo Širokouhlá obrazovka (16:9).

  3. Vyberte príslušné rozlíšenie obrazovky a podľa potreby dokončite postup podľa pokynov. Ak chcete nájsť najvhodnejšie rozlíšenie obrazovky, zrejme bude potrebné vyskúšať viacero nastavení rozlíšenia.

Tip

  • Ak nie je aplikácia Media Center v režime na celú obrazovku, pomer strán môžete rýchlo zmeniť z pomeru 4:3 na pomer 16:9 (alebo naopak) podržaním stlačeného klávesu Ctrl a súčasným zmenením veľkosti okna pomocou myši. Alebo sa môžete prepnúť do režimu zobrazenia na celú obrazovku kliknutím na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať. Pri maximalizovaní okna aplikácia Media Center automaticky upraví pomer strán podľa vášho zobrazovacieho zariadenia.