Ako možno otvoriť súbor, ak sa zobrazí hlásenie o odmietnutí prístupu?

Ak sa pri pokuse o otvorenie súboru zobrazí hlásenie o odmietnutí prístupu, môžete vyskúšať nasledujúce možnosti:

 • Skontrolujte povolenia súboru alebo priečinka, v ktorom je súbor uložený. Postup je nasledovný:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

  3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia sa povolenia, ktoré máte pridelené.

   Ak chcete súbor otvoriť, je potrebné mať povolenie na čítanie. Ďalšie informácie o povoleniach sa nachádzajú v téme Čo sú povolenia?.

 • Skontrolujte, či je súbor šifrovaný. Postup je nasledovný:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.

   Ak začiarknete políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, na otvorenie súboru budete potrebovať certifikát, ktorý bol použitý na zašifrovanie súboru.

   Mali by ste obdržať ten certfifikát od osoby, ktorá súbor vytvorila. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Import alebo export certifikátov a osobných kľúčov.

Identifikácia článku: MSW700046