Ako možno vykonávať rozšírené vyhľadávania v prehrávači Windows Media Player?

Pomocou vyhľadávania môžete v knižnici prehrávača Windows Media Player alebo alebo v internetových hudobných službách použiť rozšírené vyhľadávanie podľa špecifických kritérií. Všetky zodpovedajúce výsledky sa zobrazia na table s podrobnosťami. Prístup k prepojeniam na výsledky v špecifických kategóriách knižnice môžete získať aj kliknutím na šípku rozbaľovacieho zoznamu v poli Hľadať.

Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.

Nižšie uvedené príklady znázorňujú rozšírené vyhľadávania, ktoré možno vykonávať v poli Hľadať v prehrávači Windows Media Player:

Zobraziť všetko

Nájdenie konkrétnej skladby, albumu alebo interpreta

Ak chcete hľadať konkrétnu skladbu, album alebo interpreta, zadajte do poľa Hľadať jedno alebo viaceré slová. Ak chcete napríklad vyhľadať všetky názvy skladieb, názvy albumov a mená interpretov, ktoré obsahujú slovo „Prince“, zadajte do poľa pre vyhľadávanie slovo „Prince“.

Ak do poľa Hľadať zadáte samostatné štvormiestne číslo, okrem názvov skladieb a albumov obsahujúcich dané číslo vyhľadá prehrávač aj skladby a albumy, ktoré boli vydané v danom roku. Ak chcete obmedziť výsledky vyhľadávania na názov skladby alebo albumu, ktorý obsahuje štvormiestne číslo, ako je napríklad skladba od interpreta Prince s názvom „1999“, pridajte do dotazu vyhľadávania jedno alebo viaceré ďalšie slová. Ak chcete vyhľadať pieseň od interpreta Prince s názvom „1999“, zadajte do poľa pre vyhľadávanie text 1999 Prince.

Vylúčiť položky z vyhľadávania

Ak chcete vylúčiť položku, použite príkaz NOT alebo spojovník (-). Zadajte napríklad „Wilco“ NOT „Sky Blue Sky“ a zobrazia sa všetky skladby od Wilca, okrem tých z albumu „Sky Blue Sky“. Po zadaní príkazu -Rock sa zobrazia všetky skladby okrem tých, ktoré patria do žánru rockovej hudby. Všimnite si, že slovo NOT musí byť napísané veľkými písmenami.

Ak chcete vyhľadať presný výraz, dajte ho do úvodzoviek ("). Napríklad po zadaní textu „Easy Listening“ sa vyhľadajú položky, ktoré obsahujú celý výraz.

Kombinované vyhľadávanie

Ak chcete vykonať kombinované vyhľadávanie, použite príkaz OR. Napríklad, ak chcete vyhľadať všetky skladby od interpretov Neila Diamonda alebo Barbry Streisandovej, zadajte príkaz „Neil Diamond“ OR „Barbra Streisand“. Po zadaní príkazu Rock OR Jazz sa zobrazia všetky skladby zo žánru rock alebo džez. Všimnite si, že slovo OR musí byť napísané veľkými písmenami.

Vyhľadávanie pomocou dvoch atribútov

Ak chcete vyhľadávať dva atribúty, použite príkaz AND alebo medzeru. Zadajte napríklad „Wilco“ AND „Sky Blue Sky“ a zobrazia sa iba tie skladby od Wilca, ktoré sú na albume Sky Blue Sky. Po zadaní príkazu Composer:Beethoven Conductor:„Gerard Schwartz“ sa zobrazí hudba, ktorú skomponoval Beethoven a dirigoval Gerard Schwartz. Všimnite si, že slovo AND musí byť napísané veľkými písmenami.

Vyhľadávanie pomocou atribútov informácií o médiách

Ak chcete obmedziť vyhľadávanie na určitý atribút informácií o médiách, použite formát Attribute:Položka, ktorú hľadáte. Napríklad po zadaní príkazu Genre:Rock sa zobrazia skladby, ktoré patria do žánru rockovej hudby. Po zadaní príkazu Composer:Beethoven sa zobrazí hudba, ktorú skomponoval Beethoven. Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne príklady hľadaných slov a ich použitia.

Hľadaná položka Výsledok Príklad
Hľadaná položka

Album alebo názov disku CD

Výsledok

Album:

Príklad

album:„Sky Blue Sky“

Hľadaná položka

Hlavný interpret

Výsledok

AlbumArtist:

Príklad

albumartist:Wilco

Hľadaná položka

Hlavný alebo spolupracujúci interpret

Výsledok

Artist:

Príklad

artist:Wilco

Hľadaná položka

Hudobný skladateľ

Výsledok

Composer:

Príklad

composer:„Jeff Tweedy“

Hľadaná položka

Dirigent orchestra

Výsledok

Conductor:

Príklad

conductor:„Gerard Schwartz“

Hľadaná položka

Poskytovateľ obsahu

Výsledok

ContentProvider:

Príklad

contentprovider:NázovObchodu

Hľadaná položka

Spolupracujúci interpret

Výsledok

ContributingArtist:

Príklad

contributingartist:„Ray Charles“

Hľadaná položka

Žáner

Výsledok

Genre:

Príklad

genre:rock

Hľadaná položka

Dĺžka trvania obsahu v sekundách

Výsledok

Length:

Príklad

length:245

Hľadaná položka

Je obsah chránený právami na používanie médií?

Výsledok

Protected:

Príklad

protected:<yes/no>

Hľadaná položka

Hodnotenie obsahu (vrátane hodnotenia používateľa a poskytovateľa)

Výsledok

Rating:

Príklad

rating:4

Hľadaná položka

Názov položky

Výsledok

Title:

Príklad

title:„Either Way“

Všimnite si, že pri vyhľadávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená, ak nejde o kombinované vyhľadávanie pomocou operátorov NOT, OR alebo AND. Taktiež nezabudnite, že medzi vyhľadávaným slovom, stĺpcom a zadaným textom nie sú medzery. Úvodzovky sú potrebné iba pri vyhľadávaní s viacerými slovami, ktoré sú bežné pri názvoch albumov, pri celých menách interpretov a v prípade, že chcete vyhľadať presný výraz.

Ak sa nachádzate v kategórii knižnice, ktorá nepoužíva zadané kritériá vyhľadávania, ako je napríklad vyhľadávanie mena interpreta z kategórie Žáner, prehrávač prehľadá všetky ďalšie kategórie v knižnici a na table s podrobnosťami zobrazí zoznam všetkých výsledkov. Všetky výsledky môžete zobraziť aj kliknutím na šípku rozbaľovacieho zoznamu.

Ak chcete rýchlo vymazať predchádzajúce kritériá hľadania v poli Hľadať, kliknite na tlačidlo Vymazať hľadanieObrázok tlačidla Vymazať hľadanie.