Ako systém Windows vyberá súbory, ktoré sa majú zálohovať?

Pri zálohovaní súborov pomocou programu Windows Zálohovanie môžete povoliť, aby systém Windows vybral, čo sa bude zálohovať, alebo môžete sami vybrať jednotlivé priečinky a súbory, ktoré chcete zálohovať. Vaša záloha bude obsahovať položky popísané v nasledujúcich sekciách v závislosti od toho, ktorú možnosť vyberiete.

Zobraziť všetko

Nechať vybrať systém Windows

Ak povolíte, aby systém Windows vybral, čo sa bude zálohovať, do zálohy sa zahrnú nasledujúce položky:

 • údajové súbory uložené v knižniciach, na pracovnej ploche a v predvolených priečinkoch systému Windows pre všetky osoby, ktoré majú používateľské konto v počítači.

  Poznámky

  • Do zálohy sa zahrnú iba lokálne súbory v knižniciach. Ak máte v knižnici súbory, ktoré sú uložené na jednotke nachádzajúcej sa v inom počítači v sieti, na Internete, na tej istej jednotke, na ktorú zálohujete, alebo na jednotke, ktorá nie je naformátovaná pomocou systému súborov NTFS, tieto súbory nie sú zahrnuté do zálohy.

  • Predvolené priečinky systému Windows zahŕňajú priečinky AppData, Contacts, Desktop, Downloads, Favorites, Links, Saved Games a Searches.

 • Ak jednotka, na ktorú ukladáte svoju zálohu, je naformátovaná pomocou systému súborov NTFS a máte k dispozícii dostatok priestoru, do zálohy sa zahrnie aj obraz systému s programami, systémom Windows a všetkými ovládačmi a nastaveniami databázy Registry. Tento obraz systému môžete použiť na obnovenie obsahu počítača v prípade, ak pevný disk alebo celý počítač prestane pracovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je systémový obraz?.

Umožniť výber

Môžete vybrať zálohovanie jednotlivých priečinkov, knižníc alebo jednotiek.

Poznámky

 • Súbory, ktoré sa nachádzajú v známych systémových priečinkoch (priečinkoch obsahujúcich súbory potrebné na spustenie systému Windows) a v známych programových súboroch (súboroch, ktoré sa definujú ako súčasť programu v databáze Registry pri inštalácii programu) sa nebudú zálohovať ani v prípade, ak sa nachádzajú vo vybratom priečinku.

 • Ak nevyberiete určitý priečinok alebo určitú jednotku, obsah tohto priečinka alebo tejto jednotky sa nebude zálohovať.

Program Windows Zálohovanie nebude zálohovať nasledujúce položky:

 • programové súbory (súbory, ktoré sa definujú ako súčasť programu v databáze Registry pri inštalácii programu),

 • súbory uložené na pevných diskoch, ktoré sú formátované pomocou systému súborov FAT,

 • súbory v Koši,

 • dočasné súbory na jednotkách menších ako 1 GB.