Používanie stránky Nová karta v programe Internet Explorer 9

Obrázok stránky Nová karta
Stránka Nová karta

Keď v programe Windows Internet Explorer 9 otvoríte novú kartu, máte k dispozícii niekoľko možností:

  • Ak chcete otvoriť novú webovú stránku, zadajte alebo prilepte adresu do panela s adresou.

  • Ak chcete prejsť na niektorú z desiatich webových lokalít, ktoré najčastejšie navštevujete, kliknite na prepojenie na stránke.

  • Ak chcete skryť informácie o tých webových lokalitách, na ktorých strávite najviac času, kliknite na položku Skryť lokality. Ak chcete zobrazenie informácií obnoviť, kliknite na položku Zobraziť lokality.

  • Ak chcete zapnúť prehľadávanie v režime InPrivate, kliknite na položku Prehľadávanie v režime InPrivate. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako používať prehľadávanie InPrivate v programe Internet Explorer 9.

  • Ak chcete znovu otvoriť karty, ktoré ste práve zatvorili, kliknite na položku Znovu otvoriť zatvorené karty.

  • Ak chcete otvoriť karty zo svojej poslednej relácie prehľadávania, kliknite na položku Znovu otvoriť poslednú reláciu.

  • Ak chcete na webovej stránke otvoriť navrhované lokality, kliknite na položku Objavujte nové lokality, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako používať službu Navrhované lokality v programe Internet Explorer 9.