Inštalovanie alebo odstránenie písiem

Systém Windows obsahuje množstvo už nainštalovaných písiem. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavení písma.

Ak chcete nainštalovať ďalšie písma, musíte ich najprv prevziať. Písma môžete prevziať z programu, z Internetu alebo z podnikovej siete.

Poznámka

  • Pred prevzatím písma sa presvedčte, že zdroj je dôveryhodný.

Zobraziť všetko

Inštalovanie písma

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na písmo, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.

Tip

  • Písmo sa dá nainštalovať aj tak, že ho myšou presuniete do položky Písma na ovládacom paneli.

Odstránenie písma

  1. Otvorte okno Písma kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Písma.

  2. Kliknite na písmo, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete vybrať viacero písiem súčasne, podržte stlačený kláves Ctrl a zároveň klikajte na jednotlivé požadované písma.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Odstrániť.