Inštalácia, zobrazenie a správa zariadení a tlačiarní

Ak chcete zobraziť všetky zariadenia pripojené k počítaču, použiť niektoré z nich alebo riešiť problémy so zariadením, ktoré nepracuje správne, otvorte priečinok Zariadenia a tlačiarne.

Otvorenie priečinka Zariadenia a tlačiarne

 • Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

Obrázok priečinka Zariadenia a tlačiarne
Priečinok Zariadenia a tlačiarne poskytuje okamžitý prehľad zariadení pripojených k počítaču.
Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Connect devices to your computer.
Zobraziť všetko

Čo sa nachádza v priečinku Zariadenia a tlačiarne

Zariadenia zobrazené v priečinku Zariadenia a tlačiarne sú zvyčajne externé zariadenia, ktoré možno pripojiť k počítaču alebo ich od neho odpojiť prostredníctvom portu alebo sieťového pripojenia. V tomto priečinku sa zobrazuje aj váš počítač.

Uvedené zariadenia zahŕňajú:

 • Prenosné zariadenia, ktoré nosíte so sebou a príležitostne pripájate k počítaču, ako sú napríklad mobilné telefóny, prenosné hudobné prehrávače a digitálne fotoaparáty.

 • Všetky zariadenia, ktoré pripájate do portu USB na počítači, vrátane externých pevných diskov USB, diskov flash, webových kamier, klávesníc a myší.

 • Všetky tlačiarne pripojené k počítaču, čo zahŕňa tlačiarne pripojené pomocou kábla USB, prostredníctvom siete alebo bezdrôtovo.

 • Bezdrôtové zariadenia pripojené k počítaču vrátane zariadení Bluetooth a bezdrôtových zariadení USB.

 • Váš počítač.

 • Kompatibilné sieťové zariadenia pripojené k počítaču, ako sú napríklad sieťové skenery, multimediálne rozširovacie zariadenia alebo zariadenia NAS (Network Attached Storage).

  Poznámka

  • Priečinok Zariadenia a tlačiarne umožňuje zobraziť len tie sieťové zariadenia, ktoré možno pripojiť k počítaču. Ak chcete skontrolovať kompatibilitu sieťového zariadenia, pokúste sa ho pridať do počítača v priečinku Zariadenia a tlačiarne. Ak sa nezobrazí v zozname zariadení, ku ktorým sa môžete pripojiť, prečítajte si informácie dodané so zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie k zariadeniam Bluetooth a iným bezdrôtovým alebo sieťovým zariadeniam.

Čo sa v priečinku Zariadenia a tlačiarne nenachádza

Priečinok Zariadenia a tlačiarne nezobrazuje:

 • Zariadenia nainštalované vo vnútri počítača, ako sú napríklad interné pevné disky, diskové jednotky, zvukové karty, videokarty (grafické karty), pamäť (RAM), procesory a ďalšie interné súčasti počítača.

 • Reproduktory pripojené k počítaču pomocou bežných káblov reproduktorov. (Reproduktory USB a bezdrôtové reproduktory je možné zobraziť.)

 • Niektoré staršie zariadenia, ako sú napríklad klávesnice a myši pripojené prostredníctvom portu PS/2 alebo sériového portu.

Poznámka

 • Ak chcete nájsť zariadenia pripojené k počítaču, ktoré však nie sú uvedené v priečinku Zariadenia a tlačiarne, vyhľadajte ich v Správcovi zariadení. V Správcovi zariadení sú uvedené všetky hardvérové zariadenia nainštalované vo vnútri počítača, ako aj zariadenia pripojené externe. Správca zariadení je určený najmä pre skúsených používateľov počítača a nezobrazuje ikony zariadení. Ak chcete vykonať zmeny v nastaveniach zariadení v Správcovi zariadení, musíte byť prihlásení ako správca.

Úlohy, ktoré možno vykonávať v priečinku Zariadenia a tlačiarne

Priečinok Zariadenia a tlačiarne umožňuje vykonávať množstvo úloh, ktoré sa líšia v závislosti od zariadenia. Nižšie sú uvedené hlavné úlohy, ktoré môžete vykonávať:

 • Pridať nové bezdrôtové alebo sieťové zariadenie alebo tlačiareň do počítača.

 • Zobraziť všetky externé zariadenia a tlačiarne pripojené k počítaču.

 • Skontrolovať, či isté zariadenie pracuje správne.

 • Zobraziť informácie o zariadeniach, napríklad ich značku, model a výrobcu, vrátane podrobných informácií o možnostiach synchronizácie mobilného telefónu alebo iného mobilného zariadenia.

 • Vykonávať úlohy súvisiace so zariadením.

  Keď v priečinku Zariadenia a tlačiarne kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu zariadenia, môžete vyberať zo zoznamu úloh, ktoré sa líšia v závislosti od funkcií zariadenia. Môžete napríklad zobraziť dokumenty, ktoré sa tlačia na sieťovej tlačiarni, zobraziť súbory uložené na disku USB flash alebo otvoriť program od výrobcu zariadenia. V prípade mobilných zariadení, ktoré podporujú novú funkciu Device Stage systému Windows, môžete tiež pomocou ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši otvoriť v systéme Windows rozšírené funkcie špecifické pre dané zariadenie, ako je napríklad možnosť synchronizovať počítač s mobilným telefónom alebo zmeniť vyzváňacie tóny.

  Ak chcete spustiť ukážku, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťWindows 7 Device Stage demo.
 • Vykonať kroky potrebné na opravu zariadení, ktoré nepracujú správne.

Riešenie problému so zariadením

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie alebo počítač so žltou ikonou upozornenia Obrázok žltej ikony upozornenia, kliknite na položku Riešiť problémy, počkajte, kým sa poradca pri riešení problémov pokúsi zistiť problémy (môže to trvať niekoľko minút) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov v systéme Windows.