Inštalácia systému Windows 7: odporúčané prepojenia

Informácie o inovácii a inštalácii systému Windows 7 vrátane najvhodnejších postupov, informácií o rozdieloch medzi vykonaním inovácie a vlastnej (alebo čistej) inštalácie systému Windows sa nachádzajú v nasledujúcich témach.

Podrobné kurzy týkajúce sa inovácie počítača so systémom Windows XP alebo Windows Vista na systém Windows 7 sa nachádzajú v téme Inovácia z Windowsu XP na Windows 7 a Inovácia z Windowsu Vista na Windows 7.