Inštalácia programov: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa inštalácie programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Inštalácia programu, Odinštalovanie alebo zmena programu a Odinštalovanie programov: Najčastejšie otázky.

Zobraziť všetko

Ako aktivovať systém Windows?

Informácie o aktivácii a kódoch Product Key nájdete v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Môžem odinštalovať systém Windows 7?

Nie, môžete však preinštalovať svoj predchádzajúci operačný systém, ktorý potom nahradí systém Windows 7. Ak chcete opätovne nainštalovať svoj predchádzajúci operačný systém, musíte mať originálny inštalačný disk. Zálohujte svoje programy a súbory, vložte inštalačný disk do počítača a potom opätovne nainštalujte svoj predchádzajúci operačný systém. Ak chcete znovu získať miesto na pevnom disku, ktoré použil systém Windows 7, opätovne formátujte disk počas procesu inštalácie. Po opätovnom nainštalovaní predchádzajúceho operačného systému znovu nainštalujte svoje programy a súbory.

Poznámka

  • Ak preinštalujete starý operačný systém, vaše súbory a nastavenia programov sa nezachovajú. Nezabudnite najskôr zálohovať svoje programy a súbory.

Ako nainštalujem aktualizácie systému Windows?

Ak chcete zabezpečiť aktualizáciu systému Windows najnovšími riešeniami spoločnosti Microsoft, vrátane aktualizácií ovládača použite automatické aktualizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7.

Môžem nainštalovať program vytvorený pre predchádzajúcu verziu systému Windows?

Áno. Väčšina programov vytvorených pre staršie verzie systému Windows pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať pomaly alebo nepracovať vôbec.

Ak sa starší program nespustí správne alebo sa nenainštaluje, spustite Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov, ktorý simuluje predchádzajúcu verziu systému Windows. Ak sa program nenainštaluje, Sprievodcu možno spustiť priamo v inštalačnom programe. V prípade, ak sa program nainštaluje a nespustí sa správne, môžete spustiť Sprievodcu priamo v danom programe. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Prečo musím byť správca, aby som mohol nainštalovať program?

Iba správcovia môžu vykonávať zmeny, ktoré majú vplyv na všetkých používateľov počítača, ako sú napríklad inštalácia softvéru a hardvéru a zmena nastavenia zabezpečenia.

Ak program, ktorý sa pokúšate nainštalovať alebo spustiť požaduje, aby ste mali práva správcu, no vy už ste správca v počítači, kliknite pravým tlačidlom na ikonu inštalácie programu a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak sa program nainštaluje a nespustí sa, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu, kliknite na položku Vlastnosti, potom na kartu Kompatibilita, začiarknite políčko Spustiť tento program ako správca a potom skúste spustiť daný program.

Ako zmením priečinok, do ktorého sa má nainštalovať program?

Umiestnenie priečinka možno zvyčajne vybrať počas procesu inštalácie. Ak ste na pevnom disku vytvorili viacero oblastí a programy chcete uložiť do osobitnej oblasti, budete musieť pravdepodobne zmeniť predvolené umiestnenie. Neodporúča sa premiestňovať súbory programu po ich nainštalovaní. Ak by ste to spravili, pravdepodobne bude nutné znovu nainštalovať program, aby sa zaistilo jeho správne fungovanie.