Panel oznámení programu Internet Explorer 9: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa panela oznámení v programe Windows Internet Explorer 9:

Zobraziť všetko

Čo je panel oznámení?

Panel oznámení je zlato-biely panel v dolnej časti webovej stránky, kde sa v programe Internet Explorer zobrazujú informácie o stave prehľadávača, webovej stránky alebo preberania. Zvyčajne je v ňom na výber viac akcií, ktoré je možné vykonať, napríklad možnosti Otvoriť alebo Uložiť. Ak ukončíte prezeranie webovej stránky, panel zmizne.

Ak sa oznámenie týka súboru čakajúceho na prevzatie, ktorý vyžaduje akciu, panel krátko blikne a zmení farbu na zlatú. V prípade menej závažných oznámení, ktoré sa netýkajú ochrany osobných údajov alebo zabezpečenia, panel po niekoľkých sekundách zmizne.

Poznámka

 • Oznámenia programu Internet Explorer zostávajú otvorené dvakrát tak dlho ako dialógové okná Centra zjednodušenia prístupu. Ak chcete zmeniť nastavenie času dialógových okien, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte stránku Používať počítač bez zobrazenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu, kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Používať počítač bez zobrazenia.

  2. Kliknite na tlačidlo zobrazujúce čas, zvýšte alebo znížte hodnotu a kliknite na tlačidlo OK.

Je možné oznámenia ignorovať?

Áno. Panel zostane otvorený, kým neprejdete na novú webovú stránku, prípadne môžete kliknúť na tlačidlo Zavrieť. V prípade oznámení, ktoré sa týkajú zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, program Internet Explorer automaticky vykoná najbezpečnejšiu možnú akciu. Ak však máte istotu, že počítač ani informácie nebudú ohrozené, môžete vykonať aj menej bezpečné akcie.

Je možné panel oznámení vypnúť?

Nie, môžete však kliknúť na tlačidlo Zavrieť v pravej časti panela, panel zmizne. Panel zmizne aj vtedy, keď ukončíte prezeranie aktuálnej stránky.

Prečo sa v paneli oznámení stále zobrazuje upozornenie na zrýchlenie prehľadávania?

Ide o novú funkciu programu Internet Explorer 9 s názvom Poradca pre výkon doplnkov. Ak sa pre doplnky zvýši priemerný čas spustenia programu Internet Explorer, prechodu na webovú stránku alebo otvorenia karty, zobrazí sa upozornenie. Ak chcete zobrazovaniu upozornenia predísť, postupujte nasledovne:

 1. Na paneli oznámení kliknite na položku Vybrať doplnky a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na jeden alebo viacero doplnkov, ktoré prehľadávač spomaľujú a potom pri každom doplnku kliknite na položku Vypnúť.

  • Kliknite na tlačidlo so zobrazením času a zvýšte hodnotu.

 2. Kliknite na tlačidlo Hotovo.