Doplnky programu Internet Explorer: Najčastejšie otázky

Doplnky webového prehľadávača pridávajú funkcie (napríklad ďalšie panely s nástrojmi, animované ukazovatele myši, interaktívne informácie alebo nástroje na blokovanie automaticky otváraných okien) do webového prehľadávača.

Zobraziť všetko

Kde sa doplnky dajú nájsť?

Väčšina doplnkov sa dá nájsť na Internete. Pred inštalovaním do počítača zvyčajne vyžadujú povolenie od používateľa. Niektoré doplnky sa však do počítača môžu nainštalovať aj bez používateľovho vedomia. Stáva sa to v takom prípade, ak je doplnok súčasťou iného nainštalovaného programu. Niektoré doplnky sa inštalujú spolu s operačným systémom Microsoft Windows.

Ako zobraziť nainštalované doplnky?

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Typy doplnkov kliknite na položku Panely s nástrojmi a rozšírenia.

 4. V časti Zobraziť môžete vyberať z nasledujúcich spôsobov zobrazovania doplnkov:

  • Kliknutím na položku Všetky doplnky zobrazíte kompletný zoznam doplnkov nainštalovaných v počítači.

  • Ak chcete zobraziť iba doplnky potrebné pre aktuálnu webovú stránku alebo pre často zobrazované webové stránky, kliknite na možnosť Aktuálne prevzaté doplnky.

  • Ak chcete zobraziť doplnky, ktoré boli predbežne schválené spoločnosťou Microsoft, výrobcom počítača alebo poskytovateľom služieb, kliknite na možnosť Spustenie bez povolenia.

  • Ak chcete zobraziť iba 32-bitové ovládacie prvky ActiveX, kliknite na možnosť Prevzaté ovládacie prvky.

 5. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Prečo sa pri spustení programu Internet Explorer zobrazí hlásenie, že je program spustený bez doplnkov?

Toto hlásenie sa zobrazí, keď je program Internet Explorer otvorený s vypnutými doplnkami. Ak chcete program Internet Explorer spustiť normálne (so zapnutými doplnkami), zabezpečte, aby ste v ponuke Štart nevybrali položku Internet Explorer (žiadne doplnky), ale položku Internet Explorer.

V zozname je niekoľko doplnkov, ktoré som neinštaloval. Ako sa dostali do počítača?

Niektoré doplnky sú vopred schválené a nainštalujú sa do počítača pri inštalácii programu. Všetky vopred schválené doplnky sú skontrolované a digitálne podpísané. Vopred schválené doplnky môžu pochádzať od spoločnosti Microsoft, výrobcu počítača, poskytovateľa internetových služieb (ak používate verziu programu Internet Explorer s logom súkromnej spoločnosti) alebo od správcu siete. Ak chcete zobraziť vopred schválené doplnky nainštalované v počítači, urobte nasledovné:

Zobrazenie všetkých vopred schválených doplnkov

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Spustenie bez povolenia.

 4. Zobrazí sa zoznam všetkých vopred schválených doplnkov. Po prezretí zoznamu kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámky

 • Niektoré doplnky sú digitálne podpísané, čo znamená, že majú v súbore špeciálne šifrovanú značku identifikujúcu vydavateľa. Ak sa v stĺpci Vydavateľ zobrazí (Neoverené), doplnok nie je digitálne podpísaný.

 • Ak sa váš počítač nachádza v doméne, niektoré doplnky môžu byť vypnuté správcom siete. V takom prípade sa daný doplnok nebude zobrazovať v zozname doplnkov, alebo ho nebude možné zapnúť. Ak chcete daný doplnok používať, požiadajte správcu o jeho zapnutie.

Čo robiť v prípade podozrenia na problematický doplnok?

Používanie doplnkov je väčšinou bezproblémové, niektoré doplnky však môžu neočakávane zatvoriť program Internet Explorer. Stáva sa to v takom prípade, ak príslušný doplnok obsahuje chybné funkcie alebo bol vytvorený pre staršiu verziu programu Internet Explorer, alebo je chybne naprogramovaný.

Ak chcete tento problém odstrániť, postupujte nasledovne:

 • Vypnite daný doplnok. Ak doplnok opakovane spôsobuje problémy, vypnite ho pomocou správcu doplnkov.

 • Ohláste daný doplnok. Po výzve môžete oznámiť problém spoločnosti Microsoft. Toto oznámenie je anonymné a vyžaduje iba váš súhlas. Nahlásené informácie sa použijú na zlepšenie kvality našich produktov a ako podnet pre iné spoločnosti na aktualizáciu a zlepšeniu kvality ich produktov.

Môžem odstrániť doplnky alebo prvky ActiveX?

Odstrániť môžete iba prevzaté a nainštalované prvky ActiveX. Nemôžete odstrániť vopred nainštalované prvky ActiveX ani žiadne doplnky, môžete ich však vypnúť. Ak chcete odstrániť ovládací prvok ActiveX, ktorý ste nainštalovali, použite funkciu Spravovanie doplnkov. Ak sa doplnok nedá odstrániť pomocou funkcie Spravovanie doplnkov, pravdepodobne ho bude možné odinštalovať v okne Ovládací panel.

Odstránenie ovládacieho prvku ActiveX, ktorý ste nainštalovali

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. Ak chcete zobraziť všetky ovládacie prvky ActiveX, kliknite na položku Prevzaté ovládacie prvky v časti Zobraziť.

 4. Kliknite na ovládací prvok ActiveX, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Ďalšie informácie.

 5. V dialógovom okne Ďalšie informácie kliknite na tlačidlo Odstrániť Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu..

 6. Kroky 4 a 5 opakujte pre každý ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Dajú sa doplnky prehľadávača vypnúť?

Skôr, ako sa rozhodnete vypnúť doplnok prehľadávača, uvedomte si, že niektoré webové lokality alebo aj samotný program Internet Explorer sa nemusia po vypnutí doplnku správne zobraziť. Doplnok odporúčame vypnúť iba vtedy, ak opakovane spôsobuje zatvorenie programu Internet Explorer.

Trvalé vypnutie doplnkov

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete vypnúť, a potom na tlačidlo Vypnúť.

 5. Ak chcete vypnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak chcete spustiť program Internet Explorer s dočasne vypnutými doplnkami, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Doplnky zostanú vypnuté iba do najbližšieho reštartu programu Internet Explorer. Ak chcete vypnúť doplnky natrvalo, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcej časti.

Dočasné vypnutie doplnkov

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Internet Explorer (žiadne doplnky).

Dajú sa doplnky prehľadávača opätovne zapnúť?

Vypnuté doplnky prehľadávača môžete opätovne zapnúť, ak lokalita, ktorú chcete navštíviť, doplnky vyžaduje, alebo ak vypnutie doplnkov spôsobuje problémy so zobrazovaním webových stránok alebo programu Internet Explorer.

Opätovné zapnutie doplnku

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

 3. V časti Zobraziť kliknite na položku Všetky doplnky.

 4. Kliknite na doplnok, ktorý chcete zapnúť, a na tlačidlo Zapnúť.

 5. Ak chcete zapnúť ďalší doplnok, zopakujte postup podľa bodu 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.