Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky umožňujú jednoduchšie pracovať s počítačom a ušetriť si čas a námahu pri práci so systémom Windows a ďalšími programami.

Väčšina programov okrem toho obsahuje klávesové skratky, ktoré umožňujú jednoduchšie pracovať s ponukami a príkazmi. Klávesové skratky sú uvedené v ponukách programov. Ak je v ponuke podčiarknuté písmeno, obvykle to znamená, že stlačením klávesu Alt spolu s klávesom podčiarknutého písmena dosiahnete rovnaký efekt ako kliknutím na danú položku ponuky.

Stlačením klávesu Alt sa v niektorých programoch, napríklad v programe Skicár a WordPad, zobrazia príkazy označené ďalšími klávesmi, ktorých stlačením môžete dané položky použiť.

Môžete tiež vytvárať nové klávesové skratky na otváranie programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie klávesových skratiek na otvorenie programov.

Zobraziť všetko

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratka Činnosť
Klávesová skratka

Pravý kláves Shift na osem sekúnd

Činnosť

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Filtrovanie klávesov

Klávesová skratka

Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+PrtScn (alebo PrtScn)

Činnosť

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Vysoký kontrast

Klávesová skratka

Ľavý kláves Alt+ľavý kláves Shift+Num Lock

Činnosť

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Klávesy myši

Klávesová skratka

Kláves Shift päťkrát

Činnosť

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom

Klávesová skratka

Kláves Num Lock na päť sekúnd

Činnosť

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Signál prepnutia

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +U
Činnosť

Otvoriť Stredisko uľahčenia prístupu

Všeobecné klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné klávesové skratky.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

F1

Funkcia

Zobrazenie Pomocníka

Klávesová skratka

Ctrl+C (alebo Ctrl+Insert)

Funkcia

Kopírovať vybratú položku

Klávesová skratka

Ctrl+X

Funkcia

Vystrihnúť vybratú položku

Klávesová skratka

Ctrl+V (alebo Shift+Insert)

Funkcia

Prilepiť vybratú položku

Klávesová skratka

Ctrl+Z

Funkcia

Vrátiť vykonaný úkon

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Znova vykonať akciu

Klávesová skratka

Delete (alebo Ctrl+D)

Funkcia

Odstrániť vybratú položku a presunúť ju do Koša

Klávesová skratka

Shift+Delete

Funkcia

Odstrániť vybratú položku bez jej presunutia do Koša

Klávesová skratka

F2

Funkcia

Premenovať vybratú položku

Klávesová skratka

Ctrl+šípka doprava

Funkcia

Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho slova

Klávesová skratka

Ctrl+šípka doľava

Funkcia

Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho slova

Klávesová skratka

Ctrl+šípka nadol

Funkcia

Presunúť kurzor na začiatok nasledujúceho odseku

Klávesová skratka

Ctrl+šípka nahor

Funkcia

Presunúť kurzor na začiatok predchádzajúceho odseku

Klávesová skratka

Ctrl+Shift s klávesom so šípkou

Funkcia

Vybrať blok textu

Klávesová skratka

Shift s ľubovoľným klávesom so šípkou

Funkcia

Vybrať viac položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo vybrať text v dokumente

Klávesová skratka

Ctrl s ľubovoľným klávesom so šípkou+medzerník

Funkcia

Vybrať viacero jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche

Klávesová skratka

Ctrl+A

Funkcia

Vybrať všetky položky v dokumente alebo v okne

Klávesová skratka

F3

Funkcia

Hľadať súbor alebo priečinok

Klávesová skratka

Alt+Enter

Funkcia

Zobraziť vlastnosti vybratej položky

Klávesová skratka

Alt+F4

Funkcia

Zavrieť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program

Klávesová skratka

Alt+medzerník

Funkcia

Otvoriť kontextovú ponuku pre aktívne okno

Klávesová skratka

Ctrl+F4

Funkcia

Zavrieť aktívny dokument (v programoch umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov)

Klávesová skratka

Alt+Tab

Funkcia

Prepnúť medzi otvorenými položkami

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+Tab

Funkcia

Použiť klávesy so šípkami na prepínanie medzi otvorenými položkami

Klávesová skratka

Ctrl+posúvacie koliesko myši

Funkcia

Zmeniť veľkosť ikon na pracovnej ploche

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Tab
Funkcia

Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero

Klávesová skratka
Ctrl+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Tab
Funkcia

Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero

Klávesová skratka

Alt+Esc

Funkcia

Prechádzať položkami v poradí, v akom boli otvorené

Klávesová skratka

F6

Funkcia

Prechádzať elementmi obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche

Klávesová skratka

F4

Funkcia

Zobraziť zoznam panela s adresou v programe Windows Prieskumník

Klávesová skratka

Shift+F10

Funkcia

Zobraziť kontextovú ponuku pre vybratú položku

Klávesová skratka

Ctrl+Esc

Funkcia

Otvoriť ponuku Štart

Klávesová skratka

Alt+podčiarknuté písmeno

Funkcia

Zobraziť príslušnú ponuku

Klávesová skratka

Alt+podčiarknuté písmeno

Funkcia

Vykonať príkaz ponuky (alebo iný podčiarknutý príkaz)

Klávesová skratka

F10

Funkcia

Aktivovať panel s ponukami v aktívnom programe

Klávesová skratka

Šípka doprava

Funkcia

Otvoriť najbližšiu ponuku vpravo alebo otvoriť vedľajšiu ponuku

Klávesová skratka

Šípka doľava

Funkcia

Otvoriť najbližšiu ponuku vľavo alebo zatvoriť vedľajšiu ponuku

Klávesová skratka

F5 (alebo Ctrl+R)

Funkcia

Obnoviť aktívne okno

Klávesová skratka

Alt+šípka nahor

Funkcia

Zobraziť priečinok o jednu úroveň vyššie v programe Windows Prieskumník

Klávesová skratka

Esc

Funkcia

Zrušiť aktuálnu úlohu

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+Esc

Funkcia

Otvoriť Správcu úloh

Klávesová skratka

Shift počas vkladania disku CD

Funkcia

Zabrániť automatickému prehrávaniu disku CD

Klávesová skratka

Ľavý kláves Alt+Shift

Funkcia

Prepnúť vstupný jazyk, keď je zapnutých viac vstupných jazykov

Klávesová skratka

Ctrl+Shift

Funkcia

Prepnúť rozloženie klávesnice, keď je zapnutých viac rozložení klávesnice

Klávesová skratka

Pravé alebo ľavé klávesy Ctrl+Shift

Funkcia

Zmeniť smer čítania textu pri jazykoch so smerom písania sprava doľava

Klávesové skratky dialógového okna

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre dialógové okná.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Ctrl+Tab

Funkcia

Prejsť dopredu cez karty

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+Tab

Funkcia

Prejsť dozadu cez karty

Klávesová skratka

Tab

Funkcia

Prejsť dopredu cez možnosti

Klávesová skratka

Shift+Tab

Funkcia

Prejsť dozadu cez možnosti

Klávesová skratka

Alt+podčiarknuté písmeno

Funkcia

Vykonať príkaz (alebo vybrať možnosť) s takýmto písmenom

Klávesová skratka

Enter

Funkcia

Nahradiť kliknutie myšou pre väčšinu vybratých príkazov

Klávesová skratka

Medzerník

Funkcia

Začiarknuť políčko alebo zrušiť jeho začiarknutie, ak je políčko aktívnou možnosťou

Klávesová skratka

Klávesy so šípkami

Funkcia

Vybrať tlačidlo, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel možností

Klávesová skratka

F1

Funkcia

Zobrazenie Pomocníka

Klávesová skratka

F4

Funkcia

Zobraziť položky v aktívnom zozname

Klávesová skratka

Backspace

Funkcia

Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie, ak je vybratý priečinok v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť

Klávesové skratky s klávesom s logom systému Windows

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, v ktorých sa používa kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows.
Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka
Windows – kláves s logom Obrázok klávesu s logom systému Windows
Funkcia

Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves Pause
Funkcia

Zobraziť dialógové okno Systém – vlastnosti.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +D
Funkcia

Zobraziť pracovnú plochu.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +M
Funkcia

Minimalizovať všetky okná.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Shift+M
Funkcia

Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +E
Funkcia

Otvoriť priečinok Počítač.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +F
Funkcia

Hľadať súbor alebo priečinok.

Klávesová skratka
Ctrl+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +F
Funkcia

Hľadať počítače (ak sa nachádzate v sieti).

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +L
Funkcia

Uzamknúť počítač alebo prepnúť používateľov.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +R
Funkcia

Otvoriť dialógové okno Spustenie.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +T
Funkcia

Prechádzať programami na paneli úloh.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+číslo
Funkcia

Spustiť program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom. Ak už je program spustený, prepnúť na tento program.

Klávesová skratka
Shift+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+číslo
Funkcia

Spustiť novú inštanciu programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Klávesová skratka
Ctrl+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+číslo
Funkcia

Prepnúť do naposledy aktívneho okna programu pripnutého k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Klávesová skratka
Alt+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+číslo
Funkcia

Otvoriť zoznam odkazov pre program pripnutý k panelu úloh v pozícii indikovanej číslom.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Tab
Funkcia

Prechádzať programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.

Klávesová skratka
Ctrl+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Tab
Funkcia

Použiť klávesy so šípkami na prechádzanie programami na paneli úloh pomocou programu Priestorové prepínanie okien rozhrania Aero.

Klávesová skratka
Ctrl+kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +B
Funkcia

Prepnúť na program, ktorý zobrazil hlásenie v oblasti oznámení.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + medzerník
Funkcia

Zobraziť ukážku pracovnej plochy.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +šípka nahor
Funkcia

Maximalizovať okno.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + šípka doľava
Funkcia

Maximalizovať okno na ľavú stranu obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + šípka doprava
Funkcia

Maximalizovať okno na pravú stranu obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + šípka nadol
Funkcia

Minimalizovať okno.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows + kláves Home
Funkcia

Minimalizovať všetky okná okrem aktívneho okna.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Shift+šípka nahor
Funkcia

Roztiahnuť okno smerom k hornej a spodnej strane obrazovky.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +Shift+šípka doľava alebo šípka doprava
Funkcia

Presunúť okno z jedného monitora na druhý.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +P
Funkcia

Vybrať režim zobrazovania prezentácie.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +G
Funkcia

Prechádzať cez miniaplikácie.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +U
Funkcia

Otvoriť Centrum zjednodušenia prístupu.

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows +X
Funkcia

Otvoriť Windows Centrum mobilných zariadení.

Klávesové skratky programu Windows Prieskumník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre prácu s oknami programu Windows Prieskumník alebo s priečinkami.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Ctrl+N

Funkcia

Otvoriť nové okno

Klávesová skratka

Ctrl+W

Funkcia

Zavrieť aktuálne okno

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+N

Funkcia

Vytvoriť nový priečinok

Klávesová skratka

End

Funkcia

Zobraziť spodnú časť aktívneho okna

Klávesová skratka

Home

Funkcia

Zobraziť hornú časť aktívneho okna

Klávesová skratka

F11

Funkcia

Maximalizovať alebo minimalizovať aktívne okno

Klávesová skratka

Ctrl+bodka (.)

Funkcia

Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek

Klávesová skratka

Ctrl+čiarka (,)

Funkcia

Otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek

Klávesová skratka

Num Lock+hviezdička (*) na numerickej klávesnici

Funkcia

Zobraziť všetky podpriečinky vybratého priečinka

Klávesová skratka

Num Lock+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici

Funkcia

Zobraziť obsah vybratého priečinka

Klávesová skratka

Num Lock+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici

Funkcia

Zbaliť vybratý priečinok

Klávesová skratka

Šípka doľava

Funkcia

Zbaliť aktuálny výber (ak je rozbalený) alebo vybrať nadradený priečinok

Klávesová skratka

Alt+Enter

Funkcia

Otvoriť okno vlastností pre vybratú položku

Klávesová skratka

Alt+P

Funkcia

Zobraziť tablu ukážky

Klávesová skratka

Alt+šípka doľava

Funkcia

Zobraziť predchádzajúci priečinok

Klávesová skratka

Backspace

Funkcia

Zobraziť predchádzajúci priečinok

Klávesová skratka

Šípka doprava

Funkcia

Zobraziť aktuálny výber (ak je zbalený) alebo vybrať prvý podpriečinok

Klávesová skratka

Alt+šípka doprava

Funkcia

Zobraziť nasledujúci priečinok

Klávesová skratka

Alt+šípka nahor

Funkcia

Zobraziť nadradený priečinok

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+E

Funkcia

Zobraziť všetky priečinky nadradené vybratému priečinku

Klávesová skratka

Ctrl+posúvacie koliesko myši

Funkcia

Zmeniť veľkosť a vzhľad ikon súborov a priečinkov

Klávesová skratka

Alt+D

Funkcia

Vybrať panel s adresou

Klávesová skratka

Ctrl+E

Funkcia

Vybrať pole hľadania

Klávesová skratka

Ctrl+F

Funkcia

Vybrať pole hľadania

Klávesové skratky panela úloh

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre položky na paneli úloh.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh

Funkcia

Otvoriť program alebo rýchlo otvoriť inú inštanciu programu

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+kliknutie na tlačidlo na paneli úloh

Funkcia

Otvoriť program ako správca

Klávesová skratka

Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo na paneli úloh

Funkcia

Zobraziť okno ponuky pre program

Klávesová skratka

Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh

Funkcia

Zobraziť okno ponuky pre skupinu

Klávesová skratka

Ctrl+kliknutie na tlačidlo skupiny položiek na paneli úloh

Funkcia

Prechádzať cez jednotlivé skupiny

Klávesové skratky nástroja Zväčšovacie sklo

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre nástroj Zväčšovacie sklo.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+ znamienko plus (+) alebo mínus (–)
Funkcia

Priblížiť alebo vzdialiť

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+medzerník

Funkcia

Zobraziť ukážku pracovnej plochy v režime celej obrazovky

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+F

Funkcia

Prepnúť do režimu na celú obrazovku

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+L

Funkcia

Prepnúť do režimu šošovky

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+D

Funkcia

Prepnúť do režimu ukotvenia

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+I

Funkcia

Invertovať farby

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+klávesy so šípkami

Funkcia

Posunúť v smere klávesov so šípkami

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+R

Funkcia

Zmeniť veľkosť šošovky

Klávesová skratka
Kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+ Esc
Funkcia

Vypnúť Zväčšovacie sklo

Klávesové skratky programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Alt+Page Up

Funkcia

Presunúť medzi programami zľava doprava.

Klávesová skratka

Alt+Page Down

Funkcia

Presunúť medzi programami sprava doľava.

Klávesová skratka

Alt+Insert

Funkcia

Prechádzať medzi programami v poradí, v akom boli spustené.

Klávesová skratka

Alt+Home

Funkcia

Zobraziť ponuku Štart.

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+Break

Funkcia

Prepnúť medzi oknom a celou obrazovkou.

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+End

Funkcia

Zobraziť dialógové okno Zabezpečenie systému Windows.

Klávesová skratka

Alt+Delete

Funkcia

Zobraziť systémovú ponuku.

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+znamienko mínus (-) na numerickej klávesnici

Funkcia

Umiestniť kópiu aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov Alt+PrtScn v lokálnom počítači).

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+znamienko plus (+) na numerickej klávesnici

Funkcia

Umiestniť kópiu celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu PrtScn v lokálnom počítači).

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+šípka doprava

Funkcia

Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

Klávesová skratka

Ctrl+Alt+šípka doľava

Funkcia

Prejsť z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad na tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

Poznámka

  • Klávesové skratky Ctrl+Alt+Break a Ctrl+Alt+End sú dostupné vo všetkých reláciách vzdialenej pracovnej plochy, dokonca aj keď je vzdialený počítač nastavený na rozpoznávanie klávesových skratiek systému Windows.

Klávesové skratky programu Skicár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Skicár.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Ctrl+N

Funkcia

Vytvoriť nový obrázok

Klávesová skratka

Ctrl+O

Funkcia

Otvoriť existujúci obrázok

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Uložiť zmeny obrázka

Klávesová skratka

F12

Funkcia

Uložiť obrázok ako nový súbor

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Tlač obrázka

Klávesová skratka

Alt+F4

Funkcia

Zatvoriť obrázok a jeho okno programu Skicár

Klávesová skratka

Ctrl+Z

Funkcia

Vrátiť späť zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Zopakovať zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+A

Funkcia

Vybrať celý obrázok

Klávesová skratka

Ctrl+X

Funkcia

Vystrihnúť výber

Klávesová skratka

Ctrl+C

Funkcia

Kopírovať výber do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl+V

Funkcia

Prilepiť výber zo Schránky

Klávesová skratka

Šípka doprava

Funkcia

Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doprava

Klávesová skratka

Šípka doľava

Funkcia

Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel doľava

Klávesová skratka

Šípka nadol

Funkcia

Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nadol

Klávesová skratka

Šípka nahor

Funkcia

Presunúť výber alebo aktívny tvar o jeden pixel nahor

Klávesová skratka

Esc

Funkcia

Zrušiť výber

Klávesová skratka

Odstrániť

Funkcia

Odstrániť výber

Klávesová skratka

Ctrl+B

Funkcia

Nastaviť vybratý text ako tučný

Klávesová skratka

Ctrl++

Funkcia

Zväčšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Klávesová skratka

Ctrl+-

Funkcia

Zmenšiť hrúbku štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Klávesová skratka

Ctrl+I

Funkcia

Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl+U

Funkcia

Podčiarknuť vybratý text

Klávesová skratka

Ctrl+E

Funkcia

Otvoriť dialógové okno Vlastnosti

Klávesová skratka

Ctrl+W

Funkcia

Otvoriť dialógové okno Zmena veľkosti alebo skosenie

Klávesová skratka

Ctrl+Page Up

Funkcia

Priblížiť

Klávesová skratka

Ctrl+Page Down

Funkcia

Vzdialiť

Klávesová skratka

F11

Funkcia

Zobraziť obrázok v režime celej obrazovky

Klávesová skratka

Ctrl+R

Funkcia

Zobraziť alebo skryť pravítko

Klávesová skratka

Ctrl+G

Funkcia

Zobraziť alebo skryť mriežku

Klávesová skratka

F10 alebo Alt

Funkcia

Zobraziť klávesové skratky

Klávesová skratka

Shift+F10

Funkcia

Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku

Klávesová skratka

F1

Funkcia

Otvoriť Pomocníka programu Skicár

Klávesové skratky programu WordPad

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program WordPad.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Ctrl+N

Funkcia

Vytvoriť nový dokument

Klávesová skratka

Ctrl+O

Funkcia

Otvoriť existujúci dokument

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Uložiť zmeny dokumentu

Klávesová skratka

F12

Funkcia

Uložiť dokument ako nový súbor

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Tlač dokumentu

Klávesová skratka

Alt+F4

Funkcia

Zavrieť program WordPad

Klávesová skratka

Ctrl+Z

Funkcia

Vrátiť späť zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Zopakovať zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+A

Funkcia

Vybrať celý dokument

Klávesová skratka

Ctrl+X

Funkcia

Vystrihnúť výber

Klávesová skratka

Ctrl+C

Funkcia

Kopírovať výber do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl+V

Funkcia

Prilepiť výber zo Schránky

Klávesová skratka

Ctrl+B

Funkcia

Nastaviť vybratý text ako tučný

Klávesová skratka

Ctrl+I

Funkcia

Nastaviť kurzívu ako formát vybratého textu

Klávesová skratka

Ctrl+U

Funkcia

Podčiarknuť vybratý text

Klávesová skratka

Ctrl+=

Funkcia

Nastaviť vybratý text ako dolný index

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+=

Funkcia

Nastaviť vybratý text ako horný index

Klávesová skratka

Ctrl+L

Funkcia

Zarovnať text vľavo

Klávesová skratka

Ctrl+E

Funkcia

Zarovnať text na stred

Klávesová skratka

Ctrl+R

Funkcia

Zarovnať text vpravo

Klávesová skratka

Ctrl+J

Funkcia

Napasovať text

Klávesová skratka

Ctrl+1

Funkcia

Nastaviť jednoriadkové rozstupy

Klávesová skratka

Ctrl+2

Funkcia

Nastaviť dvojriadkové rozstupy

Klávesová skratka

Ctrl+5

Funkcia

Nastaviť rozstupy na 1,5 riadka

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+>

Funkcia

Zväčšiť veľkosť písma

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+<

Funkcia

Zmenšiť veľkosť písma

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+A

Funkcia

Zmeniť znaky na kapitálky

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+L

Funkcia

Zmeniť štýl odrážok

Klávesová skratka

Ctrl+D

Funkcia

Vložiť kresbu programu Microsoft Skicár

Klávesová skratka

Ctrl+F

Funkcia

Hľadať text v dokumente

Klávesová skratka

F3

Funkcia

Nájsť najbližšiu inštanciu textu v dialógovom okne hľadania

Klávesová skratka

Ctrl+H

Funkcia

Nahradiť text v dokumente

Klávesová skratka

Ctrl+šípka doľava

Funkcia

Presunúť kurzor o jedno slovo doľava

Klávesová skratka

Ctrl+šípka doprava

Funkcia

Presunúť kurzor o jedno slovo doprava

Klávesová skratka

Ctrl+šípka nahor

Funkcia

Presunúť kurzor o riadok vyššie

Klávesová skratka

Ctrl+šípka nadol

Funkcia

Presunúť kurzor o riadok nižšie

Klávesová skratka

Ctrl+Home

Funkcia

Presunúť na začiatok dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl+End

Funkcia

Presunúť na koniec dokumentu

Klávesová skratka

Ctrl+Page Up

Funkcia

Posunúť nahor o jednu stranu

Klávesová skratka

Ctrl+Page Down

Funkcia

Posunúť nadol o jednu stranu

Klávesová skratka

Ctrl+Delete

Funkcia

Odstrániť nasledujúce slovo

Klávesová skratka

F10

Funkcia

Zobraziť klávesové skratky

Klávesová skratka

Shift+F10

Funkcia

Zobraziť aktuálnu kontextovú ponuku

Klávesová skratka

F1

Funkcia

Otvoriť Pomocníka programu WordPad

Klávesové skratky programu Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Alt+1

Funkcia

Prepnúť do režimu štandardnej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt+2

Funkcia

Prepnúť do režimu vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt+3

Funkcia

Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

Alt+4

Funkcia

Prepnúť do režimu štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+E

Funkcia

Otvoriť výpočty dátumu

Klávesová skratka

Ctrl+H

Funkcia

Zapnúť alebo vypnúť históriu výpočtov

Klávesová skratka

Ctrl+U

Funkcia

Otvoriť prevod jednotiek

Klávesová skratka

Alt+C

Funkcia

Vypočítať alebo vyriešiť výpočty a pracovné hárky

Klávesová skratka

F1

Funkcia

Otvoriť Pomocníka programu Kalkulačka

Klávesová skratka

Ctrl+Q

Funkcia

Stlačiť tlačidlo M-

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Stlačiť tlačidlo M+

Klávesová skratka

Ctrl+M

Funkcia

Stlačiť tlačidlo MS

Klávesová skratka

Ctrl+R

Funkcia

Stlačiť tlačidlo MR

Klávesová skratka

Ctrl+L

Funkcia

Stlačiť tlačidlo MC

Klávesová skratka

%

Funkcia

Stlačiť tlačidlo %

Klávesová skratka

F9

Funkcia

Stlačiť tlačidlo +/–

Klávesová skratka

/

Funkcia

Stlačiť tlačidlo /

Klávesová skratka

*

Funkcia

Stlačiť tlačidlo *

Klávesová skratka

+

Funkcia

Stlačiť tlačidlo +

Klávesová skratka

-

Funkcia

Stlačiť tlačidlo

Klávesová skratka

R

Funkcia

Stlačiť tlačidlo 1/×

Klávesová skratka

@

Funkcia

Stlačiť tlačidlo druhej odmocniny

Klávesová skratka

0-9

Funkcia

Stlačiť číselné tlačidlá (0-9)

Klávesová skratka

=

Funkcia

Stlačiť tlačidlo =

Klávesová skratka

.

Funkcia

Stlačiť tlačidlo . (desatinná čiarka)

Klávesová skratka

Backspace

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Backspace

Klávesová skratka

Esc

Funkcia

Stlačiť tlačidlo C

Klávesová skratka

Del

Funkcia

Stlačiť tlačidlo CE

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+D

Funkcia

Vymazať históriu výpočtov

Klávesová skratka

F2

Funkcia

Upraviť históriu výpočtov

Klávesová skratka

Kláves so šípkou nahor

Funkcia

Prechádzať históriou výpočtov smerom nahor

Klávesová skratka

Kláves so šípkou nadol

Funkcia

Prechádzať históriou výpočtov smerom nadol

Klávesová skratka

Esc

Funkcia

Zrušiť úpravu histórie výpočtov

Klávesová skratka

Enter

Funkcia

Prepočítať históriu výpočtov po vykonaní úprav

Klávesová skratka

F3

Funkcia

Vybrať položku Stupne v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F4

Funkcia

Vybrať položku Radiány v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F5

Funkcia

Vybrať položku Grady v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

I

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Inv v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

D

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Mod v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Stlačiť tlačidlo sinh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+O

Funkcia

Stlačiť tlačidlo cosh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+T

Funkcia

Stlačiť tlačidlo tanh v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

(

Funkcia

Stlačiť tlačidlo ( v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

)

Funkcia

Stlačiť tlačidlo ) v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

N

Funkcia

Stlačiť tlačidlo ln v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

;

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Int v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

S

Funkcia

Stlačiť tlačidlo sin v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

O

Funkcia

Stlačiť tlačidlo cos v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

T

Funkcia

Stlačiť tlačidlo tan v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

M

Funkcia

Stlačiť tlačidlo dms v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

P

Funkcia

Stlačiť tlačidlo pí v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

V

Funkcia

Stlačiť tlačidlo F-E v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

X

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Exp v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Q

Funkcia

Stlačiť tlačidlo x^2 v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Y

Funkcia

Stlačiť tlačidlo x^y v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

#

Funkcia

Stlačiť tlačidlo x^3 v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

L

Funkcia

Stlačiť tlačidlo log v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

!

Funkcia

Stlačiť tlačidlo n! v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Stlačiť tlačidlo y√x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+B

Funkcia

Stlačiť tlačidlo 3√x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+G

Funkcia

Stlačiť tlačidlo 10x v režime vedeckej kalkulačky

Klávesová skratka

F5

Funkcia

Vybrať položku Hex v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F6

Funkcia

Vybrať položku Dec v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F7

Funkcia

Vybrať položku Oct v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F8

Funkcia

Vybrať položku Bin v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F12

Funkcia

Vybrať položku Qword v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F2

Funkcia

Vybrať položku Dword v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F3

Funkcia

Vybrať položku Word v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

F4

Funkcia

Vybrať položku Byte v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

K

Funkcia

Stlačiť tlačidlo RoR v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

J

Funkcia

Stlačiť tlačidlo RoL v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

<

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Lsh v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

>

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Rsh v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

%

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Mod v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

(

Funkcia

Stlačiť tlačidlo ( v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

)

Funkcia

Stlačiť tlačidlo ) v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

|

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Or v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

^

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Xor v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

~

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Not v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

&

Funkcia

Stlačiť tlačidlo And v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

A-F

Funkcia

Stlačiť tlačidiel A-F v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

Medzerník

Funkcia

Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky

Klávesová skratka

A

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Average v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+A

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Average Sq v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

S

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Sum v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

T

Funkcia

Stlačiť tlačidlo S.D. v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

Ctrl+T

Funkcia

Stlačiť tlačidlo Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky

Klávesová skratka

D

Funkcia

Stlačiť tlačidlo CAD v režime štatistickej kalkulačky

Klávesové skratky programu Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Windows Denník.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Ctrl+N

Funkcia

Začať novú poznámku

Klávesová skratka

Ctrl+O

Funkcia

Otvoriť nedávno použitú poznámku

Klávesová skratka

Ctrl+S

Funkcia

Uložiť zmeny poznámky

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+V

Funkcia

Presunúť poznámku do určeného priečinka

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Tlačiť poznámku

Klávesová skratka

Alt+F4

Funkcia

Zatvoriť poznámku a jej okno v programe Denník

Klávesová skratka

Ctrl+Z

Funkcia

Vrátiť späť zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+Y

Funkcia

Zopakovať zmenu

Klávesová skratka

Ctrl+A

Funkcia

Vybrať všetky položky na strane

Klávesová skratka

Ctrl+X

Funkcia

Vystrihnúť výber

Klávesová skratka

Ctrl+C

Funkcia

Kopírovať výber do Schránky

Klávesová skratka

Ctrl+V

Funkcia

Prilepiť výber zo Schránky

Klávesová skratka

Esc

Funkcia

Zrušiť výber

Klávesová skratka

Delete

Funkcia

Odstrániť výber

Klávesová skratka

Ctrl+F

Funkcia

Spustiť základné hľadanie

Klávesová skratka

Ctrl+G

Funkcia

Prejsť na stranu

Klávesová skratka

F5

Funkcia

Aktualizovať výsledky hľadania

Klávesová skratka

F5

Funkcia

Aktualizovať zoznam poznámok

Klávesová skratka

F6

Funkcia

Prepnúť medzi zobrazením zoznamu poznámok a poznámky

Klávesová skratka

Ctrl+Shift+C

Funkcia

Zobraziť kontextovú ponuku pre hlavičky stĺpcov v zozname poznámok

Klávesová skratka

F11

Funkcia

Zobraziť poznámku na celej obrazovke

Klávesová skratka

F1

Funkcia

Otvoriť Pomocníka programu Denník

Klávesové skratky Zobrazovača súčasti Pomocník systému Windows

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Zobrazovač súčasti Pomocník.

Klávesová skratka Funkcia
Klávesová skratka

Alt+C

Funkcia

Zobraziť obsah

Klávesová skratka

Alt+N

Funkcia

Zobraziť ponuku Nastavenie pripojenia

Klávesová skratka

F10

Funkcia

Zobraziť ponuku Možnosti

Klávesová skratka

Alt+šípka doľava

Funkcia

Prejsť dozadu na predchádzajúcu zobrazenú tému

Klávesová skratka

Alt+šípka doprava

Funkcia

Prejsť dopredu na nasledujúcu (predchádzajúcu zobrazenú) tému

Klávesová skratka

Alt+A

Funkcia

Zobraziť stránku zákazníckej podpory

Klávesová skratka

Alt+Home

Funkcia

Zobraziť domovskú stránku Pomoc a technická podpora

Klávesová skratka

Home

Funkcia

Prejsť na začiatok témy

Klávesová skratka

End

Funkcia

Prejsť na koniec témy

Klávesová skratka

Ctrl+F

Funkcia

Hľadať aktuálnu tému

Klávesová skratka

Ctrl+P

Funkcia

Vytlačiť tému

Klávesová skratka

F3

Funkcia

Presunúť kurzor do vyhľadávacieho poľa