Spravovanie doplnkov v aplikácii Windows Media Center

Aplikácia Windows Media Center zahŕňa niekoľko doplnkov, ktoré môžete používať v aplikácii Media Center. Zväčša sem patria hry alebo internetové služby iných spoločností ako spoločnosti Microsoft. Zobrazovanie doplnkov v aplikácii Media Center môžete spravovať vrátane pridávania často používaných doplnkov na úvodnú obrazovku aplikácie Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Zobrazenie alebo skrytie doplnku

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Doplnky, potom kliknite na položku Knižnica doplnkov a Spravovať doplnky.

 2. Kliknite na tlačidlo Knižnica doplnkov a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na skrytie doplnku zrušte označenie políčka vedľa neho.

  • Na zobrazenie skrytého doplnku začiarknite políčko vedľa neho.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazenie doplnku na úvodnej obrazovke

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Doplnky a potom kliknite na položku Knižnica doplnkov.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na doplnok, ktorý chcete zobraziť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do ponuky Štart.

 3. Kliknite na tlačidlo Áno. Položka sa zobrazí na úvodnej obrazovke v časti Doplnky.

Odstránenie doplnku z úvodnej obrazovky

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Doplnky a potom kliknite na položku Knižnica doplnkov.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na program, ktorý chcete odstrániť z úvodnej obrazovky, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť z ponuky Štart.

Poznámka

 • Do knižnice doplnkov môžete pridávať dodatočné programy. Tieto musia byť v počítači nainštalované skôr, ako k nim môžete získať prístup z aplikácie Media Center. Inštalujte len programy dôveryhodných vydavateľov.