Pripnutie programu na panel úloh

Poznámka

 • Tieto informácie sa vzťahujú na program Internet Explorer pre systém Windows 7. Informácie o pripnutí programu na panel úloh v systéme Windows 8 alebo Windows RT získate tu.

Program sa dá pripnúť priamo na panel úloh, aby ste ho mohli rýchlo a pohodlne otvoriť a nemuseli ho hľadať v ponuke Štart.

Pozrite si toto video a zistite, ako pripnúť program na panel úloh (1:13)

Pripnutie programu na panel úloh

 • Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  Ak je program už spustený, kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo programu na paneli úloh (alebo presunutím tlačidla myšou smerom k pracovnej ploche) otvorte zoznam odkazov programu a potom kliknite na položku Pripnúť tento program na panel úloh.
  – alebo –
  Ak program nie je spustený, kliknite na tlačidlo Štart, vyhľadajte ikonu programu, kliknite na ikonu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Pripnúť na panel úloh.

Program môžete pripnúť tiež presunutím jeho odkazu myšou z pracovnej plochy alebo ponuky Štart na panel úloh. Tiež platí, že keď na panel úloh presuniete myšou odkaz na súbor, priečinok alebo webovú lokalitu a príslušný program tam ešte nie je pripnutý, program sa pripne na panel úloh a daná položka sa pripne do zoznamu odkazov daného programu.

Poznámky

 • Ak chcete odstrániť pripnutý program z panela úloh, otvorte zoznam odkazov programu a potom kliknite na položku Zrušiť pripnutie tohto programu na panel úloh.

 • Priečinky a odkazy na priečinky sa po otvorení alebo pripnutí zobrazujú v zozname odkazov programu Windows Prieskumník.

 • Program sa dá pripnúť z ponuky Štart na panel úloh, ale nie z panela úloh do ponuky Štart.