Prehrávanie hudby v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky

V tejto časti sa nachádzajú odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prehrávania hudby a iných zvukových súborov v aplikácii Windows Media Center. Ďalšie informácie vrátane spôsobu ovládania prehrávania zvukových súborov sa nachádzajú v téme Počúvanie hudby v aplikácii Windows Media Center.

Zobraziť všetko

Ako sa zobrazí hudba v aplikácii Media Center?

V predvolenom nastavení sa hudobné súbory uložené v priečinku Hudba alebo Verejná hudba zobrazia v aplikácii Media Center. Môžete tiež pridávať ďalšie priečinky, ktoré sa budú monitorovať v aplikácii Media Center, ako napríklad priečinky na externom pevnom disku alebo v sieti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

Ak sa hudobné alebo iné zvukové súbory v aplikácii Media Center nezobrazujú, môže to mať niekoľko príčin:

 • Priečinky monitorované knižnicou Hudba sa zmenili. Do knižnice Hudba môžete pridávať priečinky, ako aj odstraňovať ich z nej, v rámci aplikácie Media Center. Okrem aplikácie Media Center môžete použiť aj program Windows Explorer. Ak prispôsobíte knižnicu v programe Windows Explorer, automaticky sa aktualizuje aj obsah, ktorý sa zobrazí v aplikácii Media Center. Ďalšie informácie o zmene knižnice mimo aplikácie Media Center sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami.

 • Umiestnenie priečinka obsahujúceho hudbu nie je aktuálne k dispozícii. Ak je hudba uložená v sieťovom priečinku, skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti. Ak je hudba uložená na externom pevnom disku, skontrolujte, či je jednotka zapojená.

Prečo sa nezobrazujú informácie o albume (napríklad o obale albumu)?

Môže to byť spôsobené tým, že v čase kopírovania a konvertovania albumu do počítača neboli informácie o albume k dispozícii. Počas kopírovania a konvertovania albumov do počítača musí byť počítač pripojený na Internet. Ak ste album do počítača už skopírovali a skonvertovali, prevezmite informácie o albume v prehrávači Windows Media Player. Potom sa zobrazia aj v aplikácii Media Center. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player.

Prečo nefunguje zvuk?

Tento problém môže mať niekoľko príčin. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na príliš nízku úroveň alebo úplne stlmená. Ak chcete zvýšiť úroveň (alebo zrušiť stlmenie) zvuku v aplikácii Media Center, opakovane klikajte na tlačidlo Zvýšiť hlasitosťObrázok tlačidla na zvýšenie hlasitosti, až kým nebude hlasitosť na požadovanej úrovni. (Keď zmeníte úroveň hlasitosti v aplikácii Media Center, zmení sa aj úroveň zvuku v systéme Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úprava hlasitosti v počítači.)
 • Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené a či správne fungujú. Väčšina počítačových reproduktorov by mala byť pripojená do konektora vstupu zvuku.

  Obrázok konektora pre mikrofón, vstup zvuku a výstup zvuku
  Konektory pre mikrofón, vstup zvuku a výstup zvuku na bežnom stolnom počítači

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie mikrofónu, prehrávača hudby alebo iného zvukového zariadenia k počítaču.

 • Konfigurácia reproduktorov v aplikácii Media Center:

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Všeobecné, na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a nakoniec kliknite na položku Nastavenie reproduktorov.

  2. Podľa pokynov nakonfigurujte a vyskúšajte reproduktory v aplikácii Media Center.

 • Skontrolujte, či je rozpoznaná zvuková karta a či je nainštalovaný najnovší ovládač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Prečo sa hudobný súbor neprehráva?

Môže to byť spôsobené niektorou z nasledovných príčin:

 • Ak sa zobrazí hlásenie o chybe kodeku, znamená to, že zvukový súbor, ktorý chcete prehrať, nie je v aplikácii Media Center podporovaný. Problém môžete vyriešiť pomocou inštalácie kodeku v systéme Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center. Ďalšie odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa kodekov sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

 • Súbor môže byť poškodený. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Poškodené súbory: Najčastejšie otázky.

 • Súbor môže byť uložený v sieťovom umiestnení, ktoré momentálne nie je k dispozícii. Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti a či je zapnuté ukladacie zariadenie.

 • Práva na používanie médií súboru nemusia byť aktuálne. V aplikácii Media Center by sa mala zobraziť výzva na prevzatie práv na používanie médií ešte pred začatím prehrávania súboru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa digitálnych práv v programe Windows Media Player: najčastejšie otázky.

Ako sa prehrávajú zvukové disky CD a DVD v aplikácii Media Center?

Spustite aplikáciu Media Center a vložte disk CD alebo DVD do príslušnej jednotky počítača. Disk by sa mal začať prehrávať automaticky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prehrávanie disku CD alebo DVD v aplikácii Windows Media Center.

Ak jednotka CD alebo DVD nenačítala disk, môže to spôsobené tým, že v počítači nie je nainštalovaný najnovší ovládač. Ďalšie informácie o inštalovaní ovládačov sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Nachádza sa v aplikácii Media Center grafický ekvalizér, pomocou ktorého je možné doladiť znenie hudby?

Nie, nachádza sa však v prehrávači Windows Media Player. Ak zmeníte nastavenia grafického ekvalizéra v prehrávači Windows Media Player, použijú sa aj pri prehrávaní zvuku v aplikácii Media Center. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Úprava basových tónov a stereofónnych a iných zvukových efektov v prehrávači Windows Media Player.