Pomocou programu Windows Zobrazovač fotografií môžete tlačiť digitálne fotografie. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, môžete použiť systému Windows na objednanie tlače fotografií online.

Pozrite si toto video a naučte sa vytlačiť obrázok. (1:07)

Tlač obrázka

 1. Dvojitým kliknutím na obrázok spustite program Windows Zobrazovač fotografií.

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Tlačiť a potom na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte tlačiareň, veľkosť papiera, kvalitu tlače, štýl tlače a počet kópií.

  Obrázok dialógového okna Tlač obrázkov
  Dialógové okno Tlač obrázkov v programe Windows Zobrazovač fotografií
 4. Po výbere kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tlač niekoľkých obrázkov na jednu stranu

Na jednu stranu môžete vytlačiť niekoľko menších obrázkov.

 1. Stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na obrázky, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný z vybratých obrázkov a potom kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte veľkosť obrázka a počet kópií.

  Ukážka obrázka sa zobrazí v dialógovom okne Tlač obrázkov. V závislosti od počtu tlačených obrázkov sa môže použiť viac než jeden hárok papiera.

 4. Po výbere kliknite na položku Tlačiť.

Poznámky

 • Ak chcete priamo spustiť dialógové okno Tlač obrázkov, kliknite pravým tlačidlom myši na fotografiu a potom kliknite na príkaz Tlačiť.

 • Niektoré tlačiarne vám umožňujú tlačiť zrkadlový obraz obrázka (ktorý sa niekedy označuje aj ako obrátené zobrazenie na šírku alebo na výšku). Ak je vybratá táto možnosť, ukážka obrázka v dialógovom okne Tlač obrázkov sa nezmení. Obrázok sa však vytlačí zrkadlovo.

 • Kvalita tlače závisí od viacerých faktorov vrátane výberu papiera a atramentu, nastavenia tlačiarne a kvality pôvodnej fotografie.

Môžete tiež objednať tlač obrázkov online. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Objednanie výtlačkov obrázkov online.

Ďalšie informácie o úpravách fotografií alebo ich prenose z fotoaparátu do počítača sa nachádzajú v téme Digitálne fotografie: odporúčané prepojenia. Ďalšie informácie o programe Windows Zobrazovač fotografií sa nachádzajú v téme Zobrazovanie a používanie obrázkov v programe Windows Photo Viewer.

Ďalšie úlohy tlače

Čo chcete urobiť?

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Tlač v systéme Windows 7.